Show simple item record

dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.authorHestad, Sondre
dc.contributor.authorSolheim, Lise
dc.date.accessioned2021-08-11T07:22:54Z
dc.date.available2021-08-11T07:22:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767276
dc.description.abstractFlere selskaper opererer i stadig mer komplekse omgivelser med krav til responstid, og agile utviklingsmetoder har vokst frem som nødvendig for å imøtekomme raskt skiftende markedsbehov. Etablerte selskaper har de seneste årene gått fra å benytte tradisjonelle fossefallsmetoder til agile utviklingsmetoder, og det kan være utfordrende å tilpasse seg den smidige tilnærmingen. Ledere blir derfor utfordret på hva som bør struktureres eller ikke. Det foreligger imidlertid begrenset med litteratur knyttet til agil ledelse og organisering. Gjennom en kvalitativ casestudie av et smidig organisert teknologiselskap, presenterer vi funn som viser hvordan etablerte selskaper kan lykkes med agil ledelse og organisering av agile team i reisen mot å bli smidige. Studien presenterer funn som antyder at det foreligger mer reell kontroll når autonomien slippes løs enn ved bruk av den tradisjonelle fossefallsmetoden. Videre belyser studien at en smidig transformasjon er en trinnvis tilnærming, og at etablerte selskaper må balansere i spenningsmomentet mellom autonomiens kaos og ledelsens kontroll. I reisen mot å bli mer smidig organisert, må selskapet derfor hele tiden balansere teamenes behov for autonomi, med ledelsens behov for kontroll. I spenningsmomentet mellom kaos og kontroll, er tydelig og ivaretakende ledelse bærende elementer for hvordan smidig ledelse utøves. Tydelig ledelse, oppfattes som viktig for å holde kontroll og gi retning, ved hjelp av tydelig kommunikasjon og målstyring. Ivaretakende ledelse oppleves særlig viktig for at autonome team skal fungere til sin hensikt med fleksibilitet og kreativitet. For ivaretakende ledelse presenteres tillit, psykologisk trygghet og relasjonsbasert kommunikasjon, som avgjørende for å skape en trygg organisasjonskultur. Selskapets kultur fungerer som en regulerende mekanisme, og legger fundamentet for hvordan ledelse utøves i lys av kaos og kontroll. Avslutningsvis har studien identifisert kryssfunksjonelle autonome team, økt releasetakt og kombinering av agile metoder, som nøkkelfaktorer for hvordan teamene kan organiseres for å dra nytte av det agile tenkesettet på en best mulig måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleSpenningen mellom kaos og kontroll : en eksplorativ casestudie om hvordan etablerte selskaper kan lykkes med agil ledelse og organisering av agile team i reisen mot å bli smidigeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record