Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.advisorBjørndal, Mette Helene
dc.contributor.authorCappelen, Tonje
dc.contributor.authorAasnæs, Øyvind
dc.date.accessioned2021-08-11T07:32:08Z
dc.date.available2021-08-11T07:32:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767283
dc.description.abstractVannkraft er et ord de fleste nordmenn er kjent med. Ikke bare er det vår viktigste kilde til energi, men den har også forankret seg som en viktig del av norsk kultur. Gjennom 100 år med vannkraftutbygging har Norge opparbeidet seg et robust og bærekraftig kraftsystem takket være vannkraften. Nå som nye former for fornybar energi gjør sitt inntog i landets energimiks kan man stille spørsmål ved vannkraftens fremtidige rolle. Den siste tiden har debatten rast om hvor stort det uutnyttede potensialet for økt vannkraftproduksjon er i Norge. Det er denne debatten som er utgangspunktet for vår studie. I denne masteroppgaven har vi undersøkt potensialet for økt vannkraftproduksjon i Norge. Vi har gjennomført en kvalitativ, eksplorerende casestudie. Vårt forskningsspørsmål for denne oppgaven er derfor: Hvilke elementer er styrende for estimeringen av norsk vannkraftpotensial og hvordan vurderer ulike eksperter potensialet til norsk vannkraftproduksjon basert på disse elementene? Gjennom semistrukturerte intervjuer og relevant litteratur har vi forsøkt å besvare dette spørsmålet. Vi har dermed stilt opp forskere på vannkraft sine estimater opp mot kommersielle estimater. Våre funn tyder på at styrende elementer for estimeringen er hovedsakelig knyttet til opprustning og utvidelse. Eksperter på begge sider veier potensialet til opprusting relativt likt, men det foreligger en forskjell i vurdering av potensialet ved utvidelse. Ved en eventuell utvidelse må det tas hensyn til lover og reguleringer, miljødesign og økonomiske hinder. Da det er de samme lovene og reguleringene som ligger i grunn for begge estimatene, ansees dette som en begrensende faktor og kan dermed ikke være forklarende for forskjellene. Det er dermed hovedsakelig økonomiske faktor som ansees som begrensende fra kommersielle aktører. En annen forklaringsfaktor er betydningen fra miljødesign som estimeres høyere fra forskersiden enn fra de kommersielle aktørene. Nøkkelord: Vannkraft, opprustning, utvidelse, miljødesign, fornybar, energi, O/U-prosjekter, kraftpotensialeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectEnergi, naturressurser og miljøen_US
dc.titleVannkraftpotensialet i Norge : en utforskende kvalitativ studie av de bakenforliggende årsakene til ulike estimateren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel