Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorNorseth, Amanda Hestvik
dc.contributor.authorNørve, Hans Christian Jutkvam
dc.date.accessioned2021-08-17T10:25:12Z
dc.date.available2021-08-17T10:25:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768772
dc.description.abstractI 2019 utarbeidet Helse- og omsorgsdepartementet en nasjonal helse-og sykehusplan hvor det utadvendte sykehuset, inkludert avansert hjemmesykehus (AHS), blir beskrevet. AHS for barn og unge ble først etablert i 2008 på Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. Helse Bergen etablerte tilbudet i mai 2020, og det ble gjort uten at kostnadssituasjonen var grundig kartlagt. Motivasjonen bak oppgaven har vært å undersøke relevante kostnader knyttet til AHS som et hjemmebehandlingsalternativ for barn og unge, på oppdrag fra Helse Bergen. Oppgaven har hatt som hensikt å vurdere: Hva kan være relevante kostnader knyttet til AHS ved Helse Bergen, og hvordan kan disse estimeres? Analysen har hatt som formål å presentere kostnadene til AHS på en måte som gir nye innsikter for Helse Bergen, og forhåpentligvis bidrar til at Helse Bergen kan sikre AHS som et tilbud for barn og unge fremover. Helsesektoren og sykehus står imidlertid fram som virksomheter med komplekse kostnadsstrukturer. Dette har krevd at arbeidet for å besvare problemstillingen blir utført ved å benytte et bredt spekter av bedriftsøkonomiske kalkyler for å belyse ulike kostnader, gjennom blant annet bidrags- og aktivitetsbaserte kostnadskalkyler. Gjennom bidragsmetoden ble en kostnad totalt for 2020, en kostnad per døgn og en kostnad per pasientbehandling beregnet. Denne metoden ga et første bilde av kostnadene knyttet til AHS, i form av inkrementelle særkostnader. Deretter ble det utarbeidet aktivitetsbaserte kostnadskalkyler (ABC). Disse beregnet høyere kostnader per pasientbehandling enn bidragskalkylen, og belyste at kostnadene ved AHS bør vurderes med ulike metoder og kalkyler, for å kunne gi relevant innsikt. Det er imidlertid ikke slik at én kalkyle gir et mer relevant estimat enn en annen. Relevansen av estimatet avhenger blant annet av beslutningssituasjonen AHS befinner seg i, og tidsperspektivet som legges til grunn. Kapasiteten som foreligger på sykehuset spiller også en viktig rolle i relevansen av estimatene, og trolig vil ikke et slikt tilbud koste det samme ved alle sykehus. Anbefalingen er at Helse Bergen fortsetter arbeidet med å forstå og kartlegge kostnadssituasjonen til AHS, for å sikre tilbudet for barn og unge fremover. En viktig implikasjon av studien er at et tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling mellom personer med henholdsvis helsefaglig- og økonomisk bakgrunn, er fundamentalt for innsikten som kreves for å utarbeide kalkyler for relevante kostnader.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleKostnader ved AHS – hva er egentlig relevant? : en bedriftsøkonomisk kostnadsanalyse av avansert hjemmesykehus for barn og unge ved Helse Bergen (AHS)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel