Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThorbjørnsen, Helge
dc.contributor.authorSchultz, Kaja Witnes
dc.contributor.authorThorud, Vilde Myrvold
dc.date.accessioned2021-08-17T10:58:52Z
dc.date.available2021-08-17T10:58:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768800
dc.description.abstractÅ benytte kunstig intelligens (“Artificial Intelligence”, AI) i helsevesenet kan bidra til bedre tjenester og økt effektivisering. Det anses som nødvendig for å sikre en bærekraftig helsesektor i fremtiden. Imidlertid eksisterer det en irrasjonell motvilje tilknyttet å benytte AI-teknologi, også kalt algoritmeaversjon. Dette synes å gjelde til tross for at forskning viser at AI-teknologi presterer bedre enn mennesker. I den sammenheng har vi sett på om det foreligger algoritmeaversjon blant pasienter ved en medisinsk konsultasjon, og om graden av aversjon påvirkes når de opplyste symptomene varierer mellom lav og høy alvorlighetsgrad. I oppgaven har vi benyttet kvantitativ metode, og på bakgrunn av eksisterende teori har vi utformet en modell, med tilhørende hypoteser. For å teste hypotesene har vi innhentet primærdata ved et eksperiment utformet som en spørreundersøkelse. Ved å benytte varians-, kjikvadrat- og medieringsanalyse har vi avdekket om det foreligger indikasjon på algoritmeaversjon ved i) valg av behandlingsmetode, ii) grad av tillit og oppfattet risiko tilknyttet diagnostisering og behandling, samt iii) evaluering av konsultasjonen, målt ved dimensjonene tilfredshet og forventet anger. Hovedfunnene i oppgaven peker mot at det foreligger indikasjoner på algoritmeaversjon. Imidlertid kommer funnene kun til syne ved i) valg av behandlingsform og ii) grad av tillit til behandlingsformen. Graden av tillit deltakerne utviser til valgt behandlingsform påvirker også hvordan den evalueres. Det innebærer at dersom tilliten til behandlingsformen øker, vil det påvirke hvor god evalueringen av behandlingsformen er. Videre kan vi ikke fastslå om det å variere alvorlighetsgrad (lav/høy) generelt påvirker graden av algoritmeaversjon. Imidlertid synes å være en sammenheng, der respondentene utviser lavere aversjon mot roboten ved symptomer av lav alvorlighetsgrad. Vi fant også at 80.8% av deltakerne ønsket å benytte fastlege med støtte fra en robot, da dette ble introdusert som et alternativ. Resultatet indikerer dermed at det kan være hensiktsmessig å tilby AI-teknologi som en behandlingsform dersom fastlegen fortsatt er endelig beslutningstaker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleFastlege vs Dr. Robot : en eksperimentell studie om bruk av robot til medisinsk konsultasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel