Show simple item record

dc.contributor.advisorOgudugu, David
dc.contributor.authorEngelien, Simen
dc.contributor.authorBakken, Emil
dc.date.accessioned2021-08-17T12:33:39Z
dc.date.available2021-08-17T12:33:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2768894
dc.description.abstractDen 1. februar 2021 ble egen pensjonskonto innført i Norge som følge av endringene i loven om innskuddspensjon. Innføringen skal bidra til lavere kostnader, større valgfrihet og bedre oversikt for arbeidstaker. Formålet med denne studien har vært å sette søkelys på hvordan innføringen påvirker leverandørene i ulik grad. Hvordan påvirker innføringen av egen pensjonskonto inntektsgrunnlaget, hvilke tiltak gjøres og hvilke andre tanker og meninger gjør leverandørene seg opp om innføringen av egen pensjonskonto. For å undersøke problemstillingen i denne masteroppgaven har det blitt samlet inn teori og empiri om pensjon. Det finnes generelt lite oppdatert teori om pensjon da norsk pensjon til stadig er i utvikling. For å samle inn nødvendig data ble det brukt semi-strukturerte intervjuer med både etablerte og nyetablerte pensjonsleverandører. Dette for å belyse flere syn av saken og danne en dyp forståelse av aktørene sine tanker om egen pensjonskonto. Innføringen av egen pensjonskonto har som hensikt føre til bedre oversikt, lavere kostnader, større eierskap og valgfrihet for arbeidstakere. Resultatene viser til et estimert tap på flere hundre millioner ved tapte inntekter for leverandørene på grunn av dette. Det fører også til indirekte tiltak på fondsutvalg ved at man gjør seg mer attraktive ovenfor bedrifter da dette er etterspurt. De etablerte aktørene diskuterer betalt rådgivning som et mulig tiltak, men med en viss usikkerhet om betalingsvillighet. Samtidig har aktørene sett på muligheten til å øke aksjeandelen og utvide utbetalingsperioden som et tiltak mot inntektstapet. Når det kommer til forretningsmodellen viser resultatene at det ikke har vært et nevneverdig fokus på dette fra de tre største aktørene i markedet. En mindre etablert pensjonsleverandør har derimot satt søkelys i større grad på å utvikle en ny forretningsmodell som følge av innføringen. For de nyetablerte handler det om å posisjonere seg som et valg til tradisjonell kapitalforvaltning av pensjonskapital. Pensjon gjennom mobilapplikasjon og kobling opp mot en felles infrastruktur for pensjon er blant innovasjonene de ulike leverandørene har tatt stilling til. Digital rådgivning og løsninger her gjør seg også gjeldende. I forhold til markedskonkurransen bidrar de nyetablerte til økt markedskonkurranse. Konkurranse på pris skaper større bevegelse i markedet, uten at det skaper bekymringer hos de etablerte. Bakgrunnen for dette ligger i de etablertes tro på at selvvalgt markedet vil forbli en liten del av det totale markedet. Samtidig ønsker samtlige å få et større fokus på pensjon fra yngre alder, og håper innføringen av egen pensjonskonto kan være et steg i riktig retning for å øke kunnskapen om pensjon i den norske befolkning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleInnføringen av egen pensjonskonto sin påvirkning på forvaltningsleverandørene : hvordan innføringen påvirker pensjonleverandørenes inntektsgrunnlag, forretningsmodell og markedsstrukturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record