Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJensen, Sissel
dc.contributor.authorWalaker, Håvard
dc.contributor.authorMushom, Martin
dc.date.accessioned2021-08-18T07:41:16Z
dc.date.available2021-08-18T07:41:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2769980
dc.description.abstractSom følge av en aldrende befolkning har helsevesenet blitt nødt til å tenke nytt for møte et økt ressursbehov. Bruk av digital pasientbehandling har blitt trukket frem som et viktig fokusområde for å effektivisere ressursbruken. Det foreligger imidlertid utfordringer knyttet til implementering av digital pasientbehandling, der det er lite litteratur tilgjengelig om de økonomiske vurderingene som må tas ved bruken av behandlingsformen. Formålet med utredningen er å belyse de økonomiske forholdene rundt implementering av digital pasientbehandling på lavt tjenestenivå i helsevesenet, og utforme modeller for å kartlegge gevinster og utfordringer. Studien er basert på tolv dybdeintervjuer av ansatte i norsk helsevesen, som har erfaring med bruken av digital pasientbehandling. Vi har videre drøftet funnene våre opp mot relevant litteratur rundt temaet. Det fremkom i studiet vårt at e-konsultasjoner og medisinsk avstandsoppfølging er de to anvendelsene av digital pasientbehandling som har størst potensial. For e-konsultasjoner er gevinstene knyttet til redusert tidsbruk for pasienter og leger. Studiens funn antyder en potensiell reduksjon i arbeidsfravær, som igjen har samfunnsøkonomiske gevinster. Utfordringene ved bruken av e-konsultasjoner er hovedsakelig knyttet til vurderingen av hvilke pasienter som er egnet for konsultasjonsformen, og tilrettelegging for at leger tar den i bruk. Ved medisinsk avstandsoppfølging er gevinstene hovedsakelig en reduksjon i tidsbruk for helsepersonell, samt mulige kostnadsreduksjoner grunnet færre sykehusinnleggelser. For at gevinstene skal realiseres forutsettes tydelig ledelse av prosjektet, god samhandling og kompetent helsepersonell som utformer hensiktsmessige behandlingsplaner for pasientene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleNøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste? : en studie av gevinster og utfordringer knyttet til bruken av digital pasientbehandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel