Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørndal, Mette
dc.contributor.advisorBjørndal, Endre
dc.contributor.authorRoness, Stian
dc.date.accessioned2021-09-01T08:31:32Z
dc.date.available2021-09-01T08:31:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772142
dc.description.abstractDistribuerte energikilder og distribuert energilagring opplever, og forventes å oppleve en vekst i tiden som kommer. Denne utviklingen, fra sentralisert til desentraliserte energiressurser, har ført til at mikronett kan sees på som en alternativ måte å bygge opp fremtidens smarte strømnett. Mikronett er en sammenkobling av flere laster og energiressurser som kan styres uavhengig av resten av strømnettet, i øymodus eller tilkoblet resten av strømnettet. Dette skiller seg fra den tradisjonelle organiseringen av strømnettet, der en enten er produsent eller sluttbruker i et sentralisert nett. Et mikronett kan balansere forbruket mot den strømmen mikronettet selv produserer, og kan skape verdi for både sluttbrukere og resten av samfunnet. Mikronettet kan skape verdi på flere måter som ved salg av strøm, etterspørselsrespons, økt forsyningssikkerhet eller ved deltagelse i lokale energimarkeder. I denne oppgaven undersøkes det hvordan Brattørkaia mikronett sine strømkostnader påvirkes av endringer i plusskundeordningen og ved etablering av batterier, hydrogen eller V2G. Funnene viser at endringen NVE gjorde i fast innmatingstariff for små kraftprodusenter i 2019 førte til at det ikke er lønnsomt å strupe mengden solgt strøm til under plusskundegrensen. Videre undersøkes det hvordan et batteri kan skape mest verdi under forskjellig styrings- og nettleiemodeller. Av de analyserte scenarioene er det en effektreduserende styringsmodell under dagens effektbaserte nettleie som skaper mest verdi, men dette er ikke lønnsomt under dagens batteripriser Dette scenarioet reduserte også det maksimale effektuttaket mest. Verdiskapingen av alternative energilagre som hydrogen og V2G undersøkes også, og begge teknologiene fungerer godt til å redusere effekttoppene, men skaper mindre verdi enn det beste batteriscenarioet og er heller ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt. Ingen av energilagringsteknologiene som er undersøkt i denne oppgaven er i dag lønnsomme. Det må en betydelig prisreduksjon til for at disse teknologiene skal redusere totalkostnadene i mikronettet. Allikevel kan et energilager være aktuelt, hvis det er ønskelig å øke forsyningssikkerheten, utnyttelsen av lokalprodusert kraft eller fleksibiliteten i mikronettet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleEnergilagring i mikronett : økonomiske effekter av ulike lagringsteknologier og - strategieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record