Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæthre, Morten
dc.contributor.authorLium, Marius
dc.contributor.authorSanne, Vegard
dc.date.accessioned2021-09-01T08:35:14Z
dc.date.available2021-09-01T08:35:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2772143
dc.description.abstractFritak fra bompenger for elbil har de seneste årene vært brukt som et virkemiddel for å øke andelen elbiler i den norske bilparken. I 2020 passerte elbiler konvensjonelle biler i antall førstegangsregistreringer i Norge. Som følge av en rask ekspansjon av antall elbiler har lokale myndigheter de seneste årene strammet inn enkelte insentiver. I 2019 ble det innført bompenger for elbiler i flere kommuner, deriblant Oslo og Bergen. I 2020 innførte også kommunene på Nord-Jæren samme ordning. Denne oppgaven tar sikte på å finne effekten innføringen av bompenger hadde på antall førstegangsregistrerte elbiler i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren. Vi estimerer denne effekten med Difference-in-Differences med data for antall førstegangsregistrerte elbiler i perioden 2016-2020. Våre resultater tilsier at økte bompengetakster for elbil samlet sett reduserte antall førstegangsregistrerte elbiler i Bergen, Oslo og på Nord-Jæren med 21,3 %. Ved å utelate Nord-Jæren finner vi et samlet fall for Bergen og Oslo på 11,3 %. Vi finner statistisk signifikant reduksjon i Bergen på 14,8 %, noe vi ikke finner for Oslo der reduksjonen var 5,8 %. Analysen viser en reduksjon på 33,6 % på Nord-Jæren, der forutsetningene for metoden derimot ikke er tilstrekkelig oppfylt. Derfor er dette resultatet å anse som noe mindre troverdig. I samme tidsperiode finner vi at totalt antall førstegangsregistrerte personbiler økte i Oslo og Bergen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleEffekten av bompenger for elbil på nybilsalget : hvilken innvirkning hadde innføringen av bompenger for elbil på nybilsalget av elbiler i Bergen, Oslo og på Nord-Jæren?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel