Show simple item record

dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.authorAustrheim, Ingvild
dc.contributor.authorLam, Celine Coi Yun
dc.date.accessioned2021-09-09T08:15:10Z
dc.date.available2021-09-09T08:15:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774833
dc.description.abstractI et samfunn preget av endring kan agile team sikre effektivitet, fleksibilitet og muliggjøre raskere respons på endringer. Det er likevel verdt å bemerke seg at agile metoder avhenger av organisatorisk kontekst og ledelse, noe som kan være avgjørende for prestasjon. Med virtuelle teams stadige økte utbredelse og den begrensede kunnskapen om hvordan arbeidsformer, som agile metoder, fungerer i en virtuell kontekst er formålet med denne studien å utforske dette krysningspunktet. Gjennom semistrukturerte forskningsintervjuer av ni informanter fra et norsk finansteknologikonsern har vi gjennomført en kvalitativ casestudie som skal bidra med økt innsikt i hvordan virtuelt arbeid påvirker agile metoder. Studiens første del finner at virtuelt arbeid påvirker den agile tilnærmingen ulikt innad i- og på tvers av team. Dersom etablerte team i utgangspunktet samhandler agilt, vil virtuelt arbeid ha en forsterkende effekt på autonomi og teamorientering. Virtuelt arbeid fører til at teamene kommuniserer hyppigere innad seg selv, noe som gjør at de opprettholder redundans. Virtuelt arbeid i kombinasjon med høy autonomi og teamorientering innad i team har derimot uheldige effekter på tvers av team da dette ytterligere reduserer bedriftsorienteringen og øker konkurranse mellom team. Sammenlagt forhindrer dette kommunikasjon og koordinasjon på tvers av team og dermed også casebedriften i å være effektive. Virtuelt arbeid tydeliggjør dermed det som fungerer bra, og det som fungerer dårlig, i bedriften. Studiens andre del avdekker at tilrettelegging av effektiv virtuell kommunikasjon er sentralt for å oppnå og opprettholde koordinasjon og dermed tilrettelegge for agil samhandling i en virtuell kontekst. Ved å ha hensiktsmessige verktøy og prosedyrer, samt evne og kompetanse til å bruke dem kan en fremme tydelig, åpen og direkte kommunikasjon når agile team arbeider virtuelt. Selvstyring er en forutsetning for å redusere kommunikasjons- og koordinasjonsbehov med eksterne parter. Videre bidrar ledelsen til å skape tillit og et inkluderende miljø innad i team, noe som tilrettelegger for effektiv virtuell kommunikasjon innad i team. Tilsvarende kan ledelsen tilrettelegge for virtuell kommunikasjon og dermed koordinasjon på tvers av team slik at bedriften, som helhet, kan oppnå effektivitet og potensielle synergier. Mer fundamentalt handler tilretteleggingen på tvers av team om koordinering ved å tydeliggjøre roller, ansvar, mål og en overordnet strategi for bedriften. På denne måten kan bedriftens team fortsatt samhandle agilt i en virtuell kontekst uten at mangel på kommunikasjon på tvers av team nødvendigvis forhindrer bedriften i å være effektiv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleVirtuelle, agile team Hvordan blir agil tilnærming påvirket av virtuelt arbeid og hvordan kan en tilrettelegge for virtuell, agil samhandling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record