Show simple item record

dc.contributor.advisorCostabile, Carolina
dc.contributor.authorAntonsen, Andreas
dc.contributor.authorHaugland, Anders
dc.date.accessioned2021-09-13T09:15:45Z
dc.date.available2021-09-13T09:15:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2775395
dc.description.abstractSiden april har det vært bondeopprør i Norge, hvor bønder demonstrerer for høyere inntekter. Flere av bøndene har gått så langt som å sammenligne arbeidsvilkårene med sosial dumping. Bøndene er også under et sterkt press for å redusere miljøutslipp og omstille seg til løsdrift innen 2034, noe som ikke kommer gratis. Denne omstillingen kommer som følge av at landbruket er en politisk styrt næring, som holdes i live av statlige subsidier. Næringen er også forbundet med lav lønnsomhet og til dels høye klimagassutslipp. Teknologisk utvikling skaper muligheter for nye arbeidsmetoder og automatisering av prosesser, som før har blitt utført manuelt. Med dette i fokus har vi utforsket hvordan digital transformasjon har påvirket gårdsdriften for bøndene. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med syv forskjellige Vestlandsbønder, for å få innsyn i deres synspunkter og erfaringer med bruk av digitale teknologier i sammenheng med driften. I tillegg har vi forsøkt å belyse hvilke lønnsomhet- og bærekraftseffekter digital transformasjon av gårdsdriften kan medføre. Hovedfunnene våre tilsier at kostnader tilknyttet investeringer, kapital, vedlikehold, reparasjoner, innsatsfaktorer og et generelt større driftsapparat, har økt mer enn inntektene. Majoriteten av bøndene vi har intervjuet, opplever samlet sett redusert lønnsomhet, som følge av digital transformasjon og omstilling til løsdrift. En av årsakene vi har avdekket, som potensielt avgjørende, er manglende volumgevinster, spesielt for små og mellomstore gårdsbruk. Et annet funn er at det til dels foreligger manglende utnyttelse av potensialet som digital landbruksteknologi har, som følge av en generelt lav digital kompetanse blant bøndene. Vi finner sammenhenger hvor den lave kompetansen kommer som resultat av stiavhengighet og manglende interesse for digital teknologi, samt en treg og til dels byråkratisk styrt næring. Til tross for redusert lønnsomhet har vi også avdekket positive effekter ved digital transformasjon, som mindre fysisk belastende arbeid, økt fleksibilitet og frigjøring av tid. I tillegg finner vi at digital transformasjon skaper muligheter for å arbeide på en mer bærekraftig måte, med økt dyrevelferd og effektivitet. Bøndene har generelt sett en positiv innstilling til påvirkningen digitalisering har på gårdsdriften, men poengterer samtidig at lønnsomheten må opp, for å sikre at norsk matproduksjon skal bli bærekraftig og drevet videre av kommende generasjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleDigitalisering av gårdsdriften En kvalitativ studie om lønnsomhets- og bærekraftseffekter ved digital transformasjon av gårdsdriftenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record