Show simple item record

dc.contributor.authorGrut, Vegard Aleksander
dc.contributor.authorØstli, Jonas
dc.date.accessioned2021-09-15T08:13:19Z
dc.date.available2021-09-15T08:13:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777326
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å gi et verdiestimat på egenkapitalverdien til Vestas Wind Systems A/S per 31.12.2020. Verdiestimatet vil basere seg på en fundamental verdsettelse, supplert av en komparativ verdsettelse. Oppgaven begynner med å gi en presentasjon av Vestas virksomhet og vindkraftsindustrien. Her blir Vestas forretningsområder presentert, og hvem som er selskapets største konkurrenter. Presentasjon gir også innsikt i hvilken vekst som forventes i bransjen fremover. I første del av verdsettelsesanalysen blir det utført en strategisk analyse der PESTEL blir brukt for å analysere de eksterne makroforholdene og Porters fem krefter blir brukt for å analysere konkurranseforholdene. De interne ressursene analyseres gjennom en VRIO analyse. I andre del omgrupperes og justeres Vestas historiske regnskap for å bli bedre tilrettelagt for verdsettelsesformål. Det omgrupperte regnskapet danner i samhold med den strategiske analysen grunnlaget for fremtidige prognoser. I tredje del av oppgaven utarbeides det ulike fremtidsprognoser for Vestas. Det er stor usikkerhet knyttet til den faktiske verdien av selskapet og det er derfor satt opp ulike scenarioer. Fremtidsprognosene danner grunnlaget for fremtidige kontantstrømmer som neddiskonteres til å få en endelig estimert verdi av egenkapitalen. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat på 20,00 euro pr. aksje og den komparative verdsettelsen gir et estimat på 26,56 euro pr. aksje. Den endelige egenkapitalverdien er basert på et vektet gjennomsnitt mellom den fundamentale og komparative analysen. Vi ser på den fundamentale analysen som mer pålitelig og har derfor valgt å vektlegge denne med 80% og den komparative med 20%. Det endelige verdiestimatet er beregnet til 21,31 euro pr. aksje. Den endelige estimerte aksjeverdien på 21,31 euro er lavere enn den virkelige børskursen på 39,7 euro pr. 31.12.2020. Vi har derfor en salgsanbefaling til investorer i aksjemarkedet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleVerdsettelse av Vestas Wind Systems A/Sen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record