Show simple item record

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorVaksdal, Anders Aamot
dc.contributor.authorVågen, Martin Djuve
dc.date.accessioned2021-09-16T10:02:03Z
dc.date.available2021-09-16T10:02:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778541
dc.description.abstractDenne masterutredningen forsøker å undersøke om det gjennomføres regnskapsmanipulasjon i norske selskaper på Oslo Børs ved å tilpasse kostnadsført forskning og utvikling med hensyn til marginer og signaleffekter i forkant av egenkapitalemisjoner. Det er utført en rekke lignende studier i ulike markeder, men det foreligger lite litteratur på området i Norge. Dette gjelder spesielt når det kommer til regnskapsmanipulasjon og forskning og utvikling som er en post med stadig større betydning i det moderne næringslivet. Tidligere forskning påpeker at å kutte forskning og utvikling kan benyttes som kostnadsreduserende tiltak for å styre virksomheters resultater innenfor markedets forventninger, i tillegg til at posten kan benyttes til å signalisere vekstmuligheter og fremtidige markedsfordeler som kan øke verdien av egenkapitalen. For å undersøke fenomenene på Oslo Børs benyttes data fra ulike kilder. Hovedkilden er et datasett utarbeidet fra NHH’s institutt for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), supplert med data fra Oslo Børs og gjennomgang av en rekke årsrapporter. Datasettet spenner over tidsperioden fra innføringen av IFRS i Norge i 2005 frem til 2018. Studiens hovedtest på hele utvalget finner at det foreligger en signifikant økning i det året emisjonen foreligger på 0,54%, som i seg selv indikerer at posten benyttes i forbindelse med resultatstyring. Videre undersøkes det ulike bakenforliggende faktorer og aspekter ved emisjonene. Det mest interessante funnet er at studien finner en signifikant sammenheng mellom størrelsene på emisjonene. I de mindre emisjonene (10 - 30% av egenkapitalen) finner studien en økning i kostnadsført forskning og utvikling i emisjonsåret på 0,85%, samtidig som at de større emisjonene (30% og oppover av egenkapitalen) viser at kostnadsført forskning og utvikling reduseres i emisjonsåret med 0,44%en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleRegnskapsmanipulasjon ved emisjoner på Oslo Børs : En empirisk studie av hvorvidt norske selskaper notert på Oslo Børs utøver regnskapsmanipulasjon ved å benytte kostnadsført forskning og utvikling ved emisjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record