Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMykland, Margrethe
dc.contributor.authorSwendgaard, Katarina
dc.date.accessioned2015-02-27T10:44:24Z
dc.date.available2015-02-27T10:44:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/277973
dc.description.abstractI denne masterutredningen tar vi for oss temaet skatteplanlegging blant flernasjonale selskaper. Vi presenterer strategier som vanligvis benyttes i forbindelse med skatteplanlegging, og kommer inn på hvordan man regnskapsmessig kan undersøke hvilke metoder som er tatt i bruk. Litteraturen viser at skatteminimerende strategier brukes i stort omfang, og analysen vår gir indikasjoner på at de selskapene vi har undersøkt tar i bruk noen av disse. I analysen undersøker vi to teknologiselskaper, Vizrt og StormGeo, for å se om de benytter seg av skatteminimerende strategier. Vi finner at begge selskapene har komplekse organisasjonsstrukturer med datterselskaper i skatteparadiser. I tillegg eksisterer det lite offentlig informasjon, noe som gjør at vi kun kan foreta analyser på et begrenset utvalg datterselskaper. Nevnte karakteristika er typisk for selskaper som driver med skatteplanlegging. Vizrt og StormGeo har mye forskning og utvikling i konsernet, og begge selskapene har store verdier i immaterielle eiendeler. Ettersom disse er unike av art, er det usikkerhet knyttet til hva som er den faktiske verdien. Det er mye konsernintern handel i begge selskapene, noe som gir gode muligheter til å utnytte usikkerhetene i prissettingen for å flytte profitt fra høyskatteland til lavskatteland. For Vizrt sin del tilhører også alle rettighetene til de immaterielle eiendelene et sveitsisk datterselskap, og dette muliggjør bruk av royaltybetalinger som en skatteminimerende strategi. StormGeo derimot, har mye immaterielle eiendeler i høyskatteland. Når det kommer til tynn kapitalisering finner vi ikke tegn til at selskapene bruker denne strategien. Vi finner gjennom utredningen at flernasjonale selskaper har store muligheter til å utnytte usikkerhetene og smutthullene som eksisterer i dagens skattelovgivninger. Skattemyndigheter og internasjonale organisasjoner jobber derfor med å få på plass flere reguleringer som skal hindre dette. I Norge har Scheel-utvalget kommet med flere tiltak som skal gjøre det norske skattegrunnlaget mer robust. Dette kan bidra til å redusere bruken av skatteminimerende strategier i årene fremover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleSkatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler : illustrert ved en analyse av Vizrt og StormGeonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel