Show simple item record

dc.contributor.advisorForos, Øystein
dc.contributor.authorHelgø, Halvar
dc.contributor.authorKilstad, Thea Celine
dc.date.accessioned2021-09-21T11:21:30Z
dc.date.available2021-09-21T11:21:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779844
dc.description.abstractI denne utredningen er det tatt utgangspunkt i at den regulerte prisjegeravtalen mellom dagligvarekjedene i Norge opphørte høsten 2020, og at Konkurransetilsynet har varslet en gigantbot til aktørene med bakgrunn i mistanke om samarbeid som begrenser konkurransen mellom kjedene. På bakgrunn av dette ble det interessant å undersøke hvorvidt prisovervåkning fortsatt praktiseres i dagligvaremarkedet og hvilke insentiver lavpriskjedene har til å overvåke konkurrentene. I tillegg er det vurdert hvilke konsekvenser prisovervåkning har for markedet, sett opp imot Konkurransetilsynets betraktninger. Studien trekker også frem VGs matbørs, for å undersøke hvilken påvirkningskraft de har på priskonkurransen i markedet. Studien er bygget opp av teori og empiri innen prisgjennomsiktighet, prisovervåkning og prissetting. Det er gjennomført 10 observasjoner av 160 produkter i de tre kjedene Rema, Extra og Kiwi, samt gjennomført intervju av ansvarlige personer som arbeider med VGs matbørs. Videre er funnene fra studien fremstilt gjennom flere eksempler på forklarende figurer og sitater fra intervjuobjekter, før oppgaven tar for seg en diskusjon av funn opp mot teori og empiri. Våre funn peker på sterke indikasjoner om at kjedene fremdeles overvåker hverandre, basert på hyppige prisendringer og lav prisspredning. Også sammenlignet med tidligere ser prisspredningen ut til å være lav. På bakgrunn av dette indikerer funn fra studien at kjedene har insentiver til å overvåke konkurrentenes priser. Kjedene ser ut til å ha et ønske om å komme best mulig ut i VGs matbørs, hvor små prisforskjeller for enkeltprodukter kan avgjøre resultatet av pristestene. Dette baseres på at de enkelte kjedene ønsker å oppnå troverdighet hos forbrukerne, noe som underbygges av studier gjort i tilsvarende markeder. Konkurransetilsynets betraktninger om eventuelt samarbeid som begrenser konkurransen diskuteres opp mot teori. Her fremkommer det at markedsforholdene for økte priser og stilltiende samarbeid er til stede, men at VGs matbørs bidrar til å øke konkurransen og holde prisene nede.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titlePrisovervåkning i det norske dagligvaremarkedet : En casestudie av prisovervåkning mellom Rema, Extra og Kiwi, og de konkurransemessige effektene av detteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record