Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSættem, Frode
dc.contributor.authorUnderhaug, Kristina
dc.contributor.authorKorableva, Maria
dc.date.accessioned2021-09-24T11:33:34Z
dc.date.available2021-09-24T11:33:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781414
dc.description.abstractMaritim næring har gjennom århundrer spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk næringsliv. Herunder har offshore service-bransjen vært en viktig bidragsyter til verdiskapningen i næringen. Fokus på innovasjon og utvikling av ny teknologi har bidratt til å sikre Norge en verdensledende posisjon innen offshore. De siste årene har norske offshore-rederier opplevd store svingninger og en nedgang i oljeprisen, som har bydd på utfordringer og usikre markedsutsikter. Hvilke faktorer som påvirker den underliggende lønnsomheten i bransjen, er derfor av stor interesse å analysere nærmere. Formålet med denne masterutredningen har vært å studere lønnsomheten til noen av de største selskapene i den norske offshore service-bransjen, og samtidig forsøke å forklare hva som skaper lønnsomhetsvariasjoner mellom rederiene. Utredningens studieobjekt har vært seks av de største offshore service-rederiene i Norge, studert over en analyseperiode på åtte år fra 2012 til 2019. Rederienes makro- og bransjeomgivelser har blitt analysert, sammen med analyser av bedriftenes kontekst og aktiviteter. I tillegg, har utviklingen i sentrale lønnsomhetsmål blitt kartlagt. Vi har benyttet oss av både kvalitativ- og kvantitativ tilnærming for å besvare oppgavens spørsmål. Våre funn viser at utvalget har opplevd en negativ utvikling i lønnsomhet i analyseperioden, hvorav majoriteten av nøkkeltallene har vist en reduksjon. Lønnsomhetsanalysen viser også at det forekommer svingninger i samtlige lønnsomhetsmål og at det finnes betydelige variasjoner i lønnsomheten mellom selskapene. Vi finner også at ulik sammensetning av aktiviteter og ressurser er med på å bidra til økte forskjeller mellom selskapenes lønnsomhet. Vi har identifisert følgende aktiviteter som mulige kilder til lønnsomhetsvariasjon: tjenester, rennommé, ressurser, fullstendige tjenester, og tjenester innen olje og fornybar energi. Analysen antyder også at et tett samarbeid om teknologiske og miljøvennlige løsninger og fri flyt av kunnskap i den maritime klyngen påvirker lønnsomheten til utvalget positivt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønnsomhet i offshore service-bransjen : En lønnsomhetsanalyse av norske offshore-rederier og variasjoner blant demen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel