Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorDidriksen, Martin Kandola
dc.contributor.authorMolund, Christian Wiik
dc.date.accessioned2021-09-27T11:40:28Z
dc.date.available2021-09-27T11:40:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783724
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å beregne et estimat på verdien av egenkapitalen til SalMar ASA per 31.12.2020. Det ble benyttet fundamental verdsettelse som fremgangsmetode å finne verdiestimatet, supplert med komparativ verdsettelse. I den fundamentale verdsettelsen ble SalMars underliggende økonomiske forhold avdekket, som videre ble benyttet til å utarbeide et fremtidsregnskap og tilhørende avkastningskrav. Verdien av selskapets egenkapital ble estimert som en nåverdi av forventede fremtidige kontantstrømmer. I første del av utredningen redegjorde vi for hovedtrekkene ved SalMar og oppdrettsbransjen. Videre ble det gjennomført en strategisk analyse av selskapet der det ble avdekket at selskapets interne ressurser innenfor produksjonsteknologi, herunder InnovaMar og InnovaNor, gir opphav til mulige konkurransefortrinn. Til tross for dette er imidlertid disse ressursene imiterbare av konkurrentene og følgelig kan disse fortrinnene avta i fremtiden. Videre ble det gjennomført en regnskapsanalyse av SalMar og bransjen bestående av MOWI, Lerøy Seafood, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon. I risikoanalysene avdekket vi at aktørene i bransjen har god soliditet og liten likviditetsrisiko. Funnene ble benyttet til å bergene passende avkastningskrav i henhold til oppnådd syntetisk rating. Deretter ble SalMars lønnsomhet analysert og den strategiske fordelen avdekket under den strategiske analysen, kvantifisert. Lønnsomhetsanalysen avdekket høy historisk lønnsomhet, der interne ressurser og driftsforhold felles for bransjen, utgjorde anslagvis halvparten hver av superrentabiliteten. I siste del av utredingen ble det utarbeidet fremtidsregnskap -og krav basert på innsikten som ble avdekket fra de foregående kapitelene. Dette ble fundamentet for verdsettelsen hvor det ble benyttet tre ulike metoder og en sekvensiell konvergeringsprosess som ga et felles verdiestimat. Deretter ble usikkerhetsaspektet ved verdiestimatet belyst ved hjelp av simulering og sensitivitetsanalyser. Til slutt ble verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen og verdiestimatet fra den komparative verdsettelsen vektet for å estimere verdien på SalMars egenkapital. Resultatet ble en handlingsstrategi med et endelig verdiestimat på 580,98 NOK per aksje i SalMar, som danner grunnlaget for en kjøps-anbefaling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.titleSalMar ASA : Strategisk Regnskapsanalyse og Verdsettelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record