Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorBratland, Karoline Borge
dc.contributor.authorBergh, Rebecca Råheim Hiis
dc.date.accessioned2021-09-27T12:03:30Z
dc.date.available2021-09-27T12:03:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783740
dc.description.abstractArbeidssituasjonen til regnskapsførere har lenge vært stabil, men den profesjonelle rollen utfordres betraktelig som følge av økt digitalisering i regnskapsbransjen. Tidligere studier har avdekket at en rolleendring fra regnskapsfører til rådgiver er hensiktsmessig for å imøtekomme økt digitalisering i bransjen. En rolleendring har imidlertid ikke skjedd enda, og det foreligger få eller ingen studier som undersøker hvordan en kan tilrettelegge for endring. Formålet med denne masterutredningen er derfor å bidra med ny innsikt til litteraturen ved å identifisere sentrale faktorer for hvordan en kan tilrettelegge for en endring av regnskapsførers rolle i regnskapsbransjen. Vi har gjennomført en kvalitativ casestudie, hvor vi har benyttet et eksplorerende forskningsdesign. Gjennom syv semistrukturerte intervjuer har vi innhentet primærdata som danner grunnlaget for våre empiriske funn. Våre funn viser at flere regnskapsførere har lav selvtillit og manglende kompetanse, noe som kan være et hinder for deres endringsvilje. Regnskapsførere stiller seg ulikt til en rolleendring, og det er derfor sentralt å tilrettelegge for hver enkelt. Basert på dette har vi identifisert sentrale faktorer som må gjennomføres for å kunne tilrettelegge for en rolleendring. Basert på de sentrale faktorene, har vi utarbeidet en fire stegs-modell for hvordan en kan tilrettelegge for en rolleendring. Fire stegs-modellen består av følgende: ufarliggjøring av ny rolle, motivasjon, kompetanseutvikling og opplæring, og teamarbeid.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleFRA REGNSKAPSFØRER TIL RÅDGIVER : En casestudie om hvordan en endring av regnskapsførers rolle kan tilrettelegges for å imøtekomme økt digitalisering i regnskapsbransjenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel