Show simple item record

dc.contributor.advisorHopland, Arnt Ove
dc.contributor.authorBernt, Christine Beate
dc.date.accessioned2021-09-27T12:16:42Z
dc.date.available2021-09-27T12:16:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783750
dc.description.abstractSØF-rapport 02/10 Barnehager i inntektssystemet for kommunene, la grunnlaget for delkostnadsnøkkelen i inntektssystemet for barnehager. Rapporten beskrev resultater av vitenskapelige analyser blant annet av hvilke faktorer som påvirker etterspørselen etter barnehage og som varierer fra kommune til kommune. Et av resultatene var at andelen innbyggere med høy og lav utdanning var signifikant i forhold til å påvirke etterspørselen. Dette betydde at rapporten fremla funn som viste at i kommuner hvor innbyggerne har lav utdanning etterspørres det mindre barnehage, enn kommuner med høy utdannelse, alt annet likt. Dette har derfor fått betydning for størrelsen på det kommunale rammetilskuddet. Siden 2010 har det kommet flere eksempler på kommuner med lavt utdanningsnivå, men med høy etterspørsel etter barnehagetjenester (Sunndal kommune, 2018, og Strand, Anneli, 2020). Dette gjør det aktuelt å spørre om dette kun er unntakstilfeller, eller om resultatene fra 2010, ikke lenger holder stand. I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på dette samt analyserer kostnadsdrivere for barnehager i kommunene, ved å utføre tilsvarende analyser som i 2010 på samme type data, men på data fra årene 2015-2019. Målet er å se om kriteriet basert på utdanning fremdeles viser seg å være vitenskapelig påvisbart, eller om effekten som ble påvist i 2010, ikke lenger er til stede. Dette er viktig informasjon både fordi det sier noe om vilkårene rammetilskuddet er basert på, bør endres, men også fordi kriteriet om høy versus lav utdanning, kan underbygge en elitetekning og ovenfra – ned – holdning. Begge deler er nyttig å få avklart. I tillegg har jeg i denne oppgaven også sett på effektene på enhetskostnader i de ulike kommunene, og gjort oppdaterte analyser på disse områdene. Dette for å kunne si noe mer om det helhetlige bildet av delkostnadsnøkkelen, og vurderingen som ligger bak denne. Funnene er sammenfallende med tidligere analyser på flere punkt, men analysene gir også funn som kan gjøre det aktuelt å revurdere dagens sammensetning av delkostnadsnøkkelen. Imidlertid gjelder dette ikke utdanningskriteriet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBarnehager i inntektssystemet for kommunene : Er andelen innbyggere med høy utdanning fremdeles en driver for etterspørselen av barnehagetjenester i kommunene?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record