Show simple item record

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.authorEspeseth, Lina Haug
dc.contributor.authorIsotalo, Lisa Marie
dc.date.accessioned2021-09-27T12:39:17Z
dc.date.available2021-09-27T12:39:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783763
dc.description.abstractProfesjonell skepsis er en viktig del av revisjonen da det kan påvirke revisors dømmekraft og handlinger. Nolder og Kadous (2014) viser til ulike sosiale og situasjonelle faktorer som kan påvirke revisors profesjonelle skepsis. Av disse faktorene har vi valgt å se nærmere på «tone at the top». Ettersom profesjonell skepsis er viktig for revisjonskvaliteten (Olsen, 2014), er det interessant å undersøke hvordan oppdragsansvarlig partner i revisjonsfirmaet kan påvirke denne faktoren hos revisormedarbeiderne. I vår studie har vi i tillegg risiko som en variabel, da risiko er av stor betydning for revisjonen. På bakgrunn av dette har vi i vår masteroppgave forsøkt å besvare følgende forskningsspørsmål: Vil «tone at the top» og risiko påvirke revisors profesjonelle skepsis? Størsteparten av tidligere forskning viser at «tone at the top» er av betydning for revisors profesjonelle skepsis. Det er sprikende funn rundt hva som påvirker faktoren, og hvor betydningsfull den reelt sett er. Videre er det begrenset med forskning rundt hvilken effekt risiko har på «tone at the top». Det undersøker vi nærmere. Vi har gjennomført et eksperiment med 77 praktiserende revisorer. Deltakerne ble tilfeldig delt inn i seks forskjellige grupper, med ulike kombinasjoner av manipulasjoner av de uavhengige variablene: «tone at the top» og risiko. «Tone at the top» er operasjonalisert til tre nivåer: uten fokus, fokus på profesjonell skepsis og fokus på kostnader. Videre er risiko delt inn i høy eller lav risiko for vesentlig feilinformasjon. Våre funn indikerer at revisor i visse kombinasjoner blir påvirket av «tone at the top» og risiko. Når det kommuniseres lav risiko for vesentlig feilinformasjon, viste våre resultater at revisorer med en ledelse som fokuserer på profesjonell skepsis er mer skeptiske enn revisorene med en ledelse uten et eksplisitt fokus. Likevel er de ikke mer skeptiske enn revisorene med kostnadsfokus. Når det kommuniseres høy risiko for vesentlig feilinformasjon, viste våre resultater at revisorene med fokus på profesjonell skepsis og kostnader er like skeptiske. På den andre siden fant vi også at revisorene med fokus på profesjonell skepsis har ulik grad av skepsis i forhold til gruppen uten fokus. Videre fant vi ikke støtte for vår antagelse om at risiko gjør at «tone at the top» sin effekt på revisors profesjonelle skepsis reduseres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleEffekten av «tone at the top» og risiko på revisors profesjonelle skepsis : En eksperimentell studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record