Show simple item record

dc.contributor.advisorWallace, Stein W.
dc.contributor.authorLudvigsen, Jonas Personbråten
dc.contributor.authorGrønli, Martin Bersvendsen
dc.date.accessioned2021-09-28T10:25:56Z
dc.date.available2021-09-28T10:25:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784055
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi undersøkt hva som må til for å få transportaktørene med på samlasting i Bergen. Det finnes tidligere forskning på samlasting og ulike aktørers holdninger fra flere Europeiske byer, men i norsk kontekst er det et lite undersøkt fenomen. Byer som Oslo, Trondheim og Stavanger er allerede i gang med prøveprosjekter innen samlasting, og med denne utredningen ønsker vi å bidra med innsikt og kunnskap som kan være nyttig om samlasting skal utprøves i Bergen. For å utforske fenomenet har vi gjennomført en sekvensiell eksplorerende casestudie. I utredningen har vi foretatt en grundig gjennomgang av litteratur som omhandler bylogistikk, samlasting, interessenter og suksessfaktorer. I kombinasjon med dette har vi intervjuet representanter fra kommunen og transportaktørene, og gjennomført en spørreundersøkelse blant sistnevnte. Våre funn viser både utfordringer og muligheter knyttet til samlasting. Transportaktørene føler seg i liten grad ivaretatt i planverk og reguleringer, de savner dedikerte laste- og lossearealer, og de er ikke uten videre interessert i å samlaste. På en annen side er det flere transportaktører som oppgir at de har varer som kan samlastes, selv om de ikke ønsker å gjøre det på nåværende tidspunkt. En utfordring fra kommunens side er manglende mandat og ressurser. Vi ser at transportbransjen i stor grad er en bransje som må ordne seg selv, og at det i hovedsak er kollektiv- og persontransport som omtales i kommunale og fylkeskommunale transportplaner. Dersom Bergen skal lykkes med samlasting må transportaktørene inkluderes på et strategisk overordnet nivå. Et spesielt interessant funn er at avstand mellom samlastingsterminal og sentrum ikke nødvendigvis er en avgjørende faktor for transportaktørene, men heller avstand mellom samlastingsterminal og deres egne terminaler. Flere av transportaktørene ønsker samlokalisering, hvor funn fra våre intervjuer indikerer at samlasting kan oppstå som en positiv konsekvens av samlokalisering. Denne masterutredningen gir i hovedsak innsikt i forhold som er relevante for samlasting i Bergen. Med transportaktørene på en side og kommunen på den andre forsøker vi å besvare hvordan ulike utfordringer kan løses, og muligheter utnyttes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.subjectEnergi, naturressurser og miljøen_US
dc.titleBylogistikk i Bergen : En sekvensiell eksplorerende casestudie om transportaktørenes villighet til å samlaste i fremtidens bylogistikkløsningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record