Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKnivsflå, Kjell Henry
dc.contributor.authorFløtre, Ingvild Lund
dc.contributor.authorMofoss, Sissel
dc.date.accessioned2021-09-28T11:48:31Z
dc.date.available2021-09-28T11:48:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784098
dc.description.abstractRevisor er allmennhetens tillitsperson. Denne tilliten har blitt utfordret av store økonomiske skandaler, som blant annet har utløst erstatningsansvar for revisor. Målet med oppgaven er å finne ut om revisorer er bevisste på erstatningsansvaret og se på hvilke faktorer som kan påvirke denne bevisstheten. Vi har forsøkt å finne sammenhenger og forskjeller mellom ulike grupper, som personer med ulik erfaring, bakgrunn eller arbeidssted. Innsamling av data ble gjort gjennom en spørreundersøkelse som ble sendt ut til revisorer og revisjonsselskap i hele Norge. 395 revisorer fullførte undersøkelsen. Svarene ble analysert i statistikkprogrammet Stata ved å bruke multippel lineær regresjon. På bakgrunn av datagrunnlaget kan vi konkludere med at revisorer generelt er bevisste på erstatningsansvaret. Resultatene fra våre analyser viser at noen av variablene fra undersøkelsen har en statistisk signifikant sammenheng med bevisstheten. Både diskusjon om erstatningsansvar, stillingstittel som partner og økt kompetanse har en positiv effekt på bevisstheten på erstatningsansvaret. Vi har også kontrollert for kjønn og om man jobber i et av de fem store revisjonsselskapene1. Her fant vi ingen statistiske sammenhenger. Noen av våre resultater viste seg å ikke være robuste og bør derfor ikke vektlegges. Dette gjaldt både om man har mottatt krav eller måtte betale erstatning, og hvilken utdanning man har.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.titleRevisors bevissthet : Hvor bevisste er revisorer på erstatningsansvaret og hvilke faktorer påvirker denne bevisstheten?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel