Show simple item record

dc.contributor.advisorBragelien, Iver
dc.contributor.authorLarsen, Vegard Hauge
dc.contributor.authorHeggedal, Runar Bjørhovde
dc.date.accessioned2021-09-28T13:21:10Z
dc.date.available2021-09-28T13:21:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784163
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å gi innsikt i sammenhenger mellom bruk av lønn og lønnsomhet i skandinaviske banker. Vi har innhentet data fra 56 banker fordelt på Norge, Sverige og Danmark for regnskapsåret 2019. Tall på lønnsomhet og lønnskostnader i utredningen er hentet direkte fra bankenes årsrapport. Utredningen vil undersøke om høy lederlønn, bruk av bonus og store lønnsforskjeller kan være fornuftig i et eierperspektiv, der lønnsomhet er målet. Vi finner signifikant positiv sammenheng mellom lønn til toppleder og lønnsomhet i Norge og i Danmark. Bruk av bonus har signifikant positiv sammenheng med lønnsomhet i Norge og til dels i Skandinavia samlet. For Norge finner vi at forskjeller i lønnsnivå mellom ledelsen og de ansatte har en signifikant positiv sammenheng med lønnsomhet. Sammenhengen er konkav når vi studerer alle norske banker, og lineær når vi justerer bort to ekstremverdier. Vi finner store forskjeller mellom landene. De norske bankene i utvalget er homogene med tanke på størrelse, lønnsomhet og lønnsordningene. Bankene i Sverige og i Danmark er mer heterogene, som gjør det vanskeligere å identifisere klare sammenhenger på tvers av utvalget. I våre analyser finner vi at DNB i stor grad påvirker resultatene for Norge, siden banken skiller seg ut med hensyn på størrelse, lederlønn, lønnsforskjeller og bruk av bonus. Funnene i Norge er signifikante når DNB inkluderes, men blir enda sterkere når vi justerer ut DNB.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleSammenhengen mellom lønn og lønnsomhet : En kvantitativ analyse av lederlønn, bruk av bonus og lønnsforskjeller i sammenheng med lønnsomhet i skandinaviske bankeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record