Show simple item record

dc.contributor.authorMøen, Jarle
dc.contributor.authorRybalka, Marina
dc.date.accessioned2015-04-28T06:12:16Z
dc.date.accessioned2015-04-28T07:44:41Z
dc.date.available2015-04-28T06:12:16Z
dc.date.available2015-04-28T07:44:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012, 15(7):84-95nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282609
dc.description-With permission from publisher, Fagbokforlagetnb_NO
dc.description.abstractI boken Innovation, Path Dependency, and Policy, som utkom på Oxford University Press i 2009, uttrykker Jan Fagerberg, David Mowery og Bart Verspagen bekymring for at norsk forskningspolitikk ikke i tilstrekkelig grad understøtter behovene til små foretak og foretak uten innovasjonserfaring. Samtidig har NHO reist spørsmål ved om Norge i iveren etter å fremme forsknings- og utviklingsinnsatsen hos små og mellomstore foretak har glemt hvilken betydning de store foretakene har for kunnskapsproduksjonen. I denne artikkelen analyserer vi balansen mellom forskningsstøtte til store og små foretak. Vi viser at innføringen av SkatteFUNN-ordningen i 2002 medførte at forskningsstøtten til små foretak økte markant. Denne viktige reformen er lite påaktet av Fagerberg, Mowery og Verspagen. Vi finner også at SkatteFUNN-prosjekter i gjennomsnitt skårer lavere på forskningsinnhold enn store prosjekter gjennomført med direkte støtte fra Forskningsrådet. Det er derfor rimelig å anta at støtte til store og forskningstunge foretak genererer større kunnskapseksternaliteter enn støtte til små foretak slik NHO hevder. Veksten i forskningsstøtten til små foretak har imidlertid ikke gått på bekostning av støtten til store foretak. Det er derfor ikke grunnlag for å påstå at de store foretakene er glemt. Vår analyse viser dessuten at små foretak gjennomgående er mer innovative enn store foretak. Som Fagerberg, Mowery og Verspagen framhever i sin bok, er innovasjon et langt bredere begrep enn formell FoU og trolig viktigere for økonomiens vekstevne. Vi konkluderer derfor med at det ikke er noen åpenbar ubalanse mellom forskningspolitiske virkemidler rettet mot små og store foretak i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.relation.urihttp://www.magma.no/bor-fou-stotte-rettes-mot-sma-eller-store-foretak
dc.relation.urihttp://www.magma.no/bor-fou-stotte-rettes-mot-sma-eller-store-foretak
dc.titleBør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-04-28T06:12:16Z
dc.source.pagenumber84-95nb_NO
dc.source.volume15nb_NO
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue7nb_NO
dc.identifier.cristin996899


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record