Show simple item record

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorHjertaker, Synnøve
dc.date.accessioned2022-01-21T10:04:02Z
dc.date.available2022-01-21T10:04:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838645
dc.description.abstractBakgrunn, hensikt og problemformulering I denne masteroppgaven har jeg ønsket å utforske hva ledere i barneskolen gjorde da smitteverntiltak stengte skoler i mars 2020, og hvilken lærdom de har tatt med seg når de skal lede endring i skolen. Mange forsker på skolen under korona, og mange på innovasjon og ledelse i andre organisasjoner i samme periode. Min forskning ser spesielt på å lede skoler i en spesiell periode av skolehistorien, og kobler ledelsesfaget med skoleforskning. Problemstillingen i oppgaven er «Hva skjedde med lederstilen til rektorer da krisen inntraff våren 2020, og hvilke endringer fant sted i skolen?». Metode På bakgrunn av hensikt og problemstilling har jeg valgt å bruke et kvalitativt, eksplorerende, komparativt casestudium. Utvalget mitt er valgt fra barneskoler i samme kommune der både rektor og tillitsvalgte hadde disse rollene i hele 2020. I tillegg har jeg lest alle e-poster sendt fra Etat for skole i perioden 10.3.20 til 20.6.20. som bakgrunn for intervjuguiden. Dataene er analysert gjennom en induktiv-deduktiv metode. Først leste jeg igjennom og noterte stikkord i de transkriberte intervjuene, deretter leste jeg teori som kunne bidra til å analysere funnene, før jeg til slutt gjorde en kategorisering og analyse av funnene opp mot kjent teori. Resultat og implikasjoner Studien viser at lederstilen ubevisst ble påvirket av krisen 2020. Endringsledelse før krisen viste hovedsakelig transformasjonsledelse, dette endret seg til tjenende ledelse under skolestengningen, transaksjonsledelse like etter at skolene åpnet igjen, for deretter å stabilisere seg på et høyere nivå av transformasjonsledelse høsten 2020. Tjenende ledelse var en effektiv lederstil under krisen, og førte til en praksis preget av at alle ble tjenende ledere. På den andre siden ble praksisen preget av individualisme. Transformasjonsledelse fremstår mest effektivt ved lederstrategi O, mens transaksjonsledelse fremstår mest effektivt ved lederstrategi E. Ledere kan med fordel øke bevisstheten om lederstrategi og velge lederstil som er mest effektiv tilknyttet strategien. Digital ledelse påvirket endringsledelsen i skolen negativt, men hadde noen positive effekter på formativ vurdering og relasjoner til elever og foresatte. Det vil være interessant å følge opp videre hvilken lederstil som er mest effektivt i endringsarbeid i skolen. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tjenende ledelse, som viste seg å ha både ønskede og mindre formålstjenlige resultater.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectExecutive master i ledelseen_US
dc.titleAldri så galt at det ikke er godt for noe? En komparativ caseundersøkelse av skolers utvikling i koronaåret 2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record