Show simple item record

dc.contributor.authorHavelin, Gard Gustav
dc.contributor.authorHelsem, Ane Emilie Ro
dc.contributor.authorHelgesen, Øyvind
dc.date.accessioned2015-04-27T07:13:13Z
dc.date.accessioned2015-08-10T08:54:19Z
dc.date.available2015-04-27T07:13:13Z
dc.date.available2015-08-10T08:54:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013, 16(4):38-49nb_NO
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295785
dc.description-With permission from publishernb_NO
dc.description.abstractInteressen for kundelønnsomhetsanalyser er økende. Fagområdet har utviklet seg mye de siste tiårene, men mye er fortsatt uutforsket. Denne studien er den første i Norge som ser på bruk og nytte av ulike former for kundelønnsomhetsanalyser. Problemstillingene er: I hvilken grad bruker store norske selskaper kundelønnsomhetsanalyser, og hvordan oppleves nytteverdien av disse? Problemstillingene besvares både for kundelønnsomhetsanalyser samlet sett og for fire analyseteknikker, dvs. lønnsomhetsanalyse av enkeltkunder, kundesegment, enkeltkunders livsløpsverdi og verdivurdering av enkeltkunder. Datamaterialet ble hentet inn våren 2012 via et elektronisk spørreskjema til CFO-er, økonomi-, regnskaps- og markedssjefer i de største selskapene i Norge (etter driftsinntekter 2010). Funnene viser at en stor andel av de største norske foretakene bruker kundelønnsomhetsanalyser, men bruksgraden varierer en hel del. Gjennomsnittlig bruksgrad (helhetsvurdering) er 5,17 (skala fra 1 til 7), men varierer mye blant analyseteknikkene. Gjennomsnittlig nytteverdi (helhetsvurdering) er 5,34. Variasjonen blant teknikkene er her ikke så stor som for bruksgrad. Potensiell nytte (helhetsvurdering) er 5,96. Studien analyserer sammenhenger mellom bruk, nytte og potensiell nytte, drøfter funnene, fremmer forslag for videre forskning og peker på ledelsesmessige implikasjoner for om mulig å kunne realisere nyttepotensialet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.titleBruk og nytte av kundelønnsomhetsanalyser i store norske foretaknb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2015-04-27T07:13:13Z
dc.source.pagenumber38-49nb_NO
dc.source.volume16nb_NO
dc.source.journalMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelsenb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin1050286


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record