Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorBlekastad, Marie Sandnes
dc.contributor.authorOpedal, Rebecca Hennøen
dc.date.accessioned2022-02-25T09:29:27Z
dc.date.available2022-02-25T09:29:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981404
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har studert hvordan digitale opplæringsprogrammer i etablerte bedrifter kan bidra til å styrke de ansattes digitale kompetanse. Dette har vi undersøkt gjennom en induktiv casestudie av Norsk Hydro ASA sitt forretningsområde Aluminium Metal og deres Digital Accelerator Training Program. De siste årene har vi sett en økende utviklingstakt vedrørende digitale teknologier og verktøy, som har hatt påvirkning for både norsk og internasjonalt næringsliv. Digitaliseringstrenden utfordrer mange bedrifter, og særlig etablerte selskaper med sine tradisjonelle forretningsmodeller. Etablerte selskaper har lang historie, og deres kompetanse og arbeidskultur er et resultat av mange års drift. Omfattende teknologiske endringer vil innebære kontinuerlig balansering av eksisterende og ny praksis, samt en transformasjon av arbeidsstokken som en helhet. Spenninger mellom tradisjonelle og nye arbeidsmåter kan virke utfordrende for etablerte selskaper. For at disse selskapene skal høste fordeler av sine teknologiske investeringer bør de investere i og involvere sine arbeidstakere, samt gjøre dem i stand til å tenke nytt. For å holde selskapets kompetanse oppdatert og i takt med den digitale utviklingen bør arbeidstakernes digitale kompetanse styrkes. Ansatte må være i stand til å integrere digital teknologi med eksisterende forretningsforståelse, og samtidig evne å innovere dagens arbeidsmetodikk. For å styrke digital kompetanse blant arbeidstakerne gjennomfører enkelte etablerte selskaper digitale opplæringsprogrammer, som vi har studert hos Hydro Aluminium Metal. Gjennom intervjuer med deltakere, ledere og kurseier har vi fått et grundig innblikk i hvordan Digital Accelerator har vært et element i Hydro sin digitaliseringsstrategi. Studien vår finner at utforming og gjennomføring av digitale opplæringsprogrammer er krevende og kan by på en rekke utfordringer. Sammen med relevant litteratur og våre funn fra datainnsamlingen, finner vi syv strategier som kan bidra til at digitale opplæringsprogrammer i etablerte bedrifter kan styrke de ansattes digitale kompetanse. Forskningen vår bidrar til teori og innsikt i hvordan det å gjennomføre digitale opplæringsprogrammer kan være krevende, og øker forståelsen for hvordan etablerte selskaper kan styrke de ansattes digitale kompetanse gjennom slike opplæringsprogrammer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleDigitale opplæringsprogrammer i etablerte bedrifter : En casestudie av Norsk Hydro ASA og deres Digital Accelerator Training Programen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record