Show simple item record

dc.contributor.advisorOsmundsen, Karen Sæbbø
dc.contributor.authorSeverinsen, Julie Lanes
dc.contributor.authorSkrindo, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-03-01T12:51:17Z
dc.date.available2022-03-01T12:51:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982106
dc.description.abstractI denne masterutredningen ønsker vi å avdekke mulige suksessfaktorer for at etablerte virksomsomheter kan lykkes med agile metoder i stor skala. Vi vil også belyse hvordan det kan tilrettelegges for agile metoder i ulike team. For å få dypere innsikt i forskningsproblematikken, har vi gjennomført en abduktiv, eksplorerende casestudie. Data er innsamlet gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer, observasjoner og dokumenter fra et etablert, norsk nettselskap som har implementert agile metoder i stor skala. Funnene i denne casestudien viser til ulike faktorer for at implementering av agile metoder i stor skala kan lykkes for etablerte virksomheter. Etablerte virksomheter består ofte av ulike typer team og prosjekter, og denne casestudien belyser utfordringer som kan oppstå dersom samtlige team i en organisasjon skal følge felles agile sykluser og adoptere agile arbeidsmetoder. Spesielt utfordrende kan det være for team som har eksterne avhengigheter, prosjekter med låste kontrakter og færre allokerte teammedlemmer. Vi finner at et felles agilt rammeverk bør tilpasses pragmatisk, og at det tilrettelegges for at team kan anvende agile elementer tilpasset teamstruktur og prosjekt. Med bakgrunn i dette viser våre funn at etablerte selskaper bør tilrettelegge for at team kan levere løsninger etter prosjektfase og organisere seg selv i den grad det er mulig. Videre bør etablerte selskaper forsøke å minimere kompleksiteten til avhengigheter, fokusere på å bygge tillit og felles mentale modeller i organisasjonen, samt kommunisere selektiv og relevant informasjon til de ansatte. I tillegg bør informasjonen innad i et team kommuniseres hyppig. Vi finner også at samtlige team bør jevnlig reflektere over eget arbeid da det kan bidra til mer effektivitet og bedre kvalitet. For at refleksjoner skal fungere til sin hensikt, vil det imidlertid fordre en inkluderende og møtende arbeidskultur. Våre funn belyser dermed viktigheten av å skape et godt arbeidsmiljø i ethvert team. Denne casestudien kan tilføre verdifull innsikt for etablerte virksomheter som søker å innføre agile metoder i stor skala. Funnene illustrerer implikasjoner av et felles agilt rammeverk i praksis. Av dette viser vårt studie til både erfarte utfordringer og mulige faktorer som kan bidra til suksess.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleFra stabilitet til agilitet: En kvalitativ casestudie om agile metoder i etablerte virksomheteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record