Show simple item record

dc.contributor.advisorMeidell, Anita
dc.contributor.authorFuglestad, Vilde
dc.contributor.authorSolvang, Grace-Anne
dc.date.accessioned2022-03-02T09:27:02Z
dc.date.available2022-03-02T09:27:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982347
dc.description.abstractNæringslivet vil være av avgjørende betydning for å oppnå en bærekraftig utvikling. I takt med et verdensomspennende økt fokus på bærekraft og en erkjennelse av næringslivets viktige rolle, har det dukket opp en rekke feltaktører som forsøker å påvirke virksomheters styringspraksiser. Imidlertid er det lite forskning på hvordan feltaktører arbeider og hvordan arbeidet deres påvirker selskapers interne virksomhetsstyring for bærekraft. Vi foretar et casestudie av en norsk feltaktør, i form av en medlemsorganisasjon, med en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling i næringslivet. Formålet er å forstå feltaktørens bakgrunn, hvordan feltaktøren arbeider for å skape kollektiv handling for bærekraftig utvikling, og hvordan forankringen til feltaktørens nøkkelpersonell preger arbeidet. Videre avdekker vi betydningen av feltaktørens arbeid for institusjonalisering av virksomhetsstyring for bærekraft på organisasjonsnivå. For det første finner vi at feltaktøren har hatt en tredobling i medlemstall siden etableringen i Norge, og at feltaktørens tilknytning til FN og verdens største initiativ for bærekraft i næringslivet har bidratt til feltaktørens utvikling. For det andre finner vi at feltaktøren har anvendt ulike former for institusjonelt arbeid over tid, der kulturelt og politisk arbeid har blitt vektlagt. Vi finner at denne vektleggingen kan sees i sammenheng med feltaktørens forankring i tidligere- og nåværende institusjoner. For det tredje finner vi at feltaktørens arbeid har hatt betydning for medlemsselskapenes kulturelle styring og langsiktige planleggingsarbeid, mens de øvrige styringssystemene har blitt påvirket i mindre grad. Vi bidrar med en empirisk studie av hvordan en feltaktør arbeider for å institusjonalisere styringspraksiser for en bærekraftig utvikling på tvers av bransjer og næringer. Studien gir også et bidrag til litteraturen for Social and Environmental Accounting ved at vi i tillegg til å studere feltaktørens arbeid undersøker betydningen av arbeidet på organisasjonsnivå. For dette tar vi en helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring for bærekraft.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleVirksomhetsstyring for bærekraft : En kvalitativ casestudie av en feltaktørs arbeid for å institusjonalisere styringspraksiser for bærekraftig utviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record