Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGavrilova, Evelina
dc.contributor.authorRokkan, Anne Aase
dc.date.accessioned2022-03-16T08:16:17Z
dc.date.available2022-03-16T08:16:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985397
dc.description.abstractDe siste årene har en debatt om avkriminalisering av cannabis skapt stort engasjement i Norge. Et reformforslag fikk ikke flertall i Stortinget i juni i år, men debatten ser ikke ut til å være over. De fleste ungdomspartiene, sammen med MDG og Venstre, går lenger: de ønsker å legalisere cannabis for rekreasjonelt bruk. Å eliminere det ukontrollerte illegale markedet, og å hente skatteinntekter fra et legalt marked, er myndigheters viktigste argumenter for å legalisere. Den ledende teorien på feltet beskriver de viktigste avveiningene myndigheter sår overfor: For å eliminere det illegale markedet må den legale prisen, inkludert skatt, være lav nok til å konkurrere med den illegale. Den må samtidig ikke være så lav at den bidrar til økt konsum. Vi har langt mindre kunnskap om illegale markeder enn legale, grunnet manglende registreringsrutiner og aktørenes sterke insentiver for å holde aktiviteten og omfanget skjult. Det samme gjelder cannabisbrukernes adferd som markedsaktører. Oppgaven anvender teoretisk begrunnede antagelser, empiriske erfaringer fra legaliserte myndigheter og oppdaterte kilder på det norske markedet til å estimere hvor stort det illegale markedet er i dag. Videre viser oppgaven at det omsettes i overkant av 9,5 tonn cannabis i dag, til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Ved å bruke brukerdata fra samtlige amerikanske delstater, gjennomføres det så en staggered diff-in-digg-regresjon. Ved hjelp av fixed effects, estimeres det hvor mye av brukerøkningen i legaliserte stater som skyldes legalisering alene, og det estimeres at andelen av befolkningen som oppgir å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 måneder, stiger med 2,819 prosentpoeng. Denne endringen, sammen med andre kvalifiserte antagelser, impliseres inn i en modell laget for et norsk legalt cannabismarked. Dermed kan oppgaven konkludere med at endringer ved legalisering, og vårt valgte skattesystem, vil medføre at omsetningen av cannabis stiger til 10,8 tonn, noe som utgjør i overkant av 1,6 milliarder kroner. Av dette er 325 skatteinntekter. Svært mange av estimatene dette resultatet baserer seg på, er svært usikre. Vi mangler gode brukerdata, og selv om det begynner å bli flere år siden enkelte amerikanske delstater legaliserte, mangler det også tydelige funn i empirien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titlePot i butikk : Hvilket skatteproveny kan Norge forvente ved en legalisering av rekreasjonell cannabis?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel