Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Gunnar
dc.contributor.authorBakken, Gjertrud Sagård
dc.contributor.authorRongve, Benedikte Karoline
dc.date.accessioned2022-04-04T10:05:57Z
dc.date.available2022-04-04T10:05:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2989494
dc.description.abstractDenne utredningen har som formål å undersøke bruken av brasiliansk soya i norsk lakseproduksjon. Norsk laksefôr inneholder rundt 20 prosent soyaproteinkonsentrat, og mesteparten av dette kommer fra Brasil. Den brasilianske soyaindustrien har fått kritikk for å bidra til blant annet avskoging og store klimagassutslipp. Utredningen undersøker hvorvidt brasiliansk soya bør erstattes på bakgrunn av klimagassutslippene soyadyrking i Brasil medfører. I tillegg går utredningen inn på om det er mulig å erstatte brasiliansk soya i norsk lakseproduksjon, og hvilke råvarer som eventuelt kan fungere som erstatninger. Funnene i denne utredningen er basert på 13 semistrukturerte dybdeintervjuer og eksisterende empiri. Intervjuobjektene består av representanter fra tre oppdrettere og tre fôrprodusenter, samt en selger/eksportør og seks forskere/eksperter. Resultatene fra intervjuene viser at norsk oppdrettsnæring kan ha positiv påvirkning på aktørene i Brasil, ved at det stilles høyere krav til produksjonen av soya. Det er imidlertid ikke ønskelig å øke den totale importen av brasiliansk soya til bruk i norsk laksefôr. Det begrunnes med at økt etterspørsel øker faren for avskoging. Dersom produksjonsvolumene av norsk laks skal vokse, må soyaandelen i fôret reduseres. Videre finner vi at det vil være nødvendig å utvikle nye fôrråvarer for å tilrettelegge for fremtidig vekst i norsk lakseproduksjon. Dette vil kreve ny teknologi, samt samarbeid på tvers av bransjen. Det er usikkert hvor store klimagassutslipp alternative fôrråvarer vil ha, ettersom de fleste råvarene fortsatt er under utvikling. I utredningen fremkommer det også at det er mulig å benytte soya fra andre opprinnelsesland enn Brasil, men at den begrensede tilgangen på ikke-genmodifisert soya hindrer en slik bruk. Utredningen konkluderer med at brasiliansk soya ikke nødvendigvis bør erstattes i norsk lakseproduksjon, men at total soyaimport til bruk i norsk laksefôr ikke bør øke. Det er heller ikke mulig å erstatte all brasiliansk soya som benyttes i norsk laksefôr i dag, ettersom det ikke finnes konkurransedyktige råvarealternativer. Mange alternative fôrråvarer er imidlertid under utvikling, og disse kan potensielt bidra til å erstatte soya i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleBrasiliansk soya i norsk l akseproduksjon : En kvalitativ studie av brasiliansk soya i norsk laksefôren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record