Show simple item record

dc.contributor.authorStabbetorp, Anne Marte Haga
dc.date.accessioned2015-09-16T10:00:35Z
dc.date.available2015-09-16T10:00:35Z
dc.date.issued2015-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300157
dc.description.abstract1.juni 2015 ble det integrert plantevern lovpålagt som dyrkningsstrategi gjennom innføringen av EUs direktiv for bærekraftig bruk av pesticider. Integrert plantevern er en dyrkningsstrategi i planteproduksjonen som går ut på å redusere bruken av plantevernmidler og heller bruke andre bekjempelsestiltak for å holde skadegjørere under en økonomisk skadeterskel slik at lønnsomheten holdes oppe. Denne oppgaven diskuterer virkemidler som kan øke bruken av integrert plantevern blant norske kornbønder. Oppgaven bruker et rammeverk fra standard økonomisk teori for å vise hvordan integrert plantevern kan brukes for å redusere etterspørselen etter plantevernmidler. Det vil redusere den samfunnsøkonomiske kostnaden plantevernmiddelbruk fører til. Ved hjelp av en spørreundersøkelse gjennomført av NILF ser denne oppgaven på bruken av og holdninger til integrert plantevern blant 371 norske kornprodusenter. Spørsmål om dyrkningspraksiser brukes for å konstruere en indikator for bruken av integrert plantevern som brukes som avhengig variabel i regresjonsanalyser. To faktorer for hvorfor bønder bekjemper skadegjørere i kornåkeren og tre faktorer for motivasjon som gårdbruker estimeres ved hjelp av faktoranalyse og blir brukt i regresjonsanalyser sammen med bakgrunnsvariabler, økonomiske variabler og kunnskapsvariabler. Resultatene viser at respondenter fra flatbygdene på Østlandet, kjennskap til integrert plantevern, og bekjempelse av skadegjørere for å øke avlingen har en statistisk sammenheng med indikatoren for bruken av integrert plantevern som er brukt i denne oppgaven. Ingen av variablene brukt i datasettet har en klar kausal virkning på bruken av integrert plantevern. Resultatene fra analysene diskuteres sammen med virkemidler som foreslås for respondentene i undersøkelsen og allerede eksisterende virkemidler som finnes for å begrense plantevernmiddelbruken i Norge. Diskusjonen finner at en høy plantevernmiddelavgift må til for å ytterligere redusere forbruket av plantevernmidler utover det avgiften gjør i dag. Videre diskuteres lokale tilskudd og tiltak som fører til større fleksibilitet for bøndene. Større kunnskap om integrert plantevern og miljørisikoen plantevernmiddelbruken skaper, kan være med på å redusere etterspørselen av plantevernmidler. For kommunikasjonsformål kan et nyttig verktøy være å lage en nasjonal indikator for bruken av integrert plantevern.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectintegrert plantevernnb_NO
dc.subjectkornproduksjonnb_NO
dc.titleVirkemidler for økt bruk av integrert plantevern : en empirisk studie av norske kornprodusenternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record