Show simple item record

dc.contributor.authorRøysland, Truls L.
dc.contributor.authorOsmundsen, Petter
dc.date.accessioned2015-09-16T11:26:43Z
dc.date.available2015-09-16T11:26:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300208
dc.description.abstractDenne masterutredningen tar for seg en verdsettelse av XXL ASA, med den hensikt å komme med et verdiestimat på egenkapitalen til XXL. Verdivurderingen vil i all hovedsak bli foretatt med en inntjeningsbasert verdsettelsesmetode, men andre supplerende metoder vil også bli benyttet. Første del av oppgaven består av en presentasjon av XXL og sportsbransjen for øvrig, deretter blir metode og rammeverk for verdsettelse introdusert. Historiske regnskapstall blir så normalisert for å få frem det historiske resultatet fra den underliggende driften. XXL sin balanse blir så omgruppert, for å identifisere netto finansielle eiendeler. Deretter foretar vi en strategisk analyse, både av bransjen, eksterne forhold og interne forhold. Analysen danner grunnlaget for å identifisere essensielle faktorer som påvirker XXL, samt å si noe om XXL sin strategiske posisjon og framtidsutsikter. Analysen indikerer at det er forholdsvis sterk rivalisering innad i sportsbransjen, og faktorer i den eksterne analysen indikerer at veksten i bransjen vil avta noe framover. Etter den strategiske analysen foretar vi en regnskapsanalyse hvor vi avdekker at XXL er et solid selskap med en lønnsomhet godt over gjennomsnittet i utvalget vårt. Avkastningskravet til XXL blir så beregnet, våre kalkulasjoner gir oss en WACC på 7 %. Med utgangspunkt i den strategiske analysen og regnskapsanalysen utarbeider vi prognoser og fremtidsregnskap. Vi projiserer tre ulike scenarioer; base, worst og best case, disse blir så vektet med sannsynligheter basert på eget skjønn. Ved å diskontere den vektede kontantstrømmen med avkastningskravet samt å benytte gordons growth formel i det selskapet når steady state beregner vi enterprice value gitt våre antagelser til å være 11.7 MRD NOK. Dette gir en aksjepris på 76 kroner (29.04.2015), noe som er 5 kroner under markedsprisen. Avslutningsvis foretar vi en sensitivitetsanalyse som avdekker at små variasjoner i de viktigste nøkkelvariabler gir store utslag på aksjeprisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleFundamental verdsettelse av XXL ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record