Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsen, Kjetil
dc.contributor.authorSjotrø, Ola
dc.date.accessioned2015-09-16T11:29:56Z
dc.date.available2015-09-16T11:29:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300212
dc.description.abstractI denne masterutredningen undersøker vi om flernasjonale selskaper som opererer i Norge flytter overskudd ved å manipulere internprisene. Vi gjør dette gjennom å sammenligne profitabiliteten til flernasjonale og nasjonale selskaper basert på data fra 2008 til 2012. Videre benytter vi oss av skjemaet Kontrollerte transaksjoner og mellomværender for å undersøke omfanget av internprismanipulasjon ytterligere. I første del av oppgaven baserer vi mye av arbeidet vårt på rapporten til Balsvik et al. (2009). Vi finner at flernasjonale selskaper har omtrent 1 prosent lavere profitabilitet enn nasjonale selskaper, etter kontroll for en rekke forhold som kan påvirke lønnsomheten. Når vi skiller mellom norske flernasjonale og utenlandske flernasjonale selskaper finner vi indikasjoner på at det er de utenlandske flernasjonale som er mest aktive i å flytte overskudd ut av Norge ved hjelp av internprismanipulasjon. Disse to funnene er basert på OLS-regresjoner, da våre resultater med kontroll for faste effekter ikke er signifikante. Totalt sett gir resultatene fra denne analysen støtte til hypotesen om at flernasjonale selskaper flytter overskudd ut av Norge. I andre del av oppgaven, når vi benytter data fra skjemaet Kontrollerte transaksjoner og mellomværender, finner vi funn som støtter opp under at flernasjonale selskaper, da i hovedsak utenlandske flernasjonale, flytter overskudd ut av Norge. Blant annet finner vi at flernasjonale selskaper som oppgir at de har interne transaksjoner til utenlandsk filial har rundt 5 prosent lavere profittmargin enn flernasjonale selskaper uten interne transaksjoner til utlandet. Vi finner også at flernasjonale selskaper med en høy internandel av samlede transaksjoner innenfor kostnadsposten varekjøp har signifikant lavere lønnsomhet enn flernasjonale selskaper med lav internandel. Vi finner også lignende funn for andre kostnadsposter og vi mener resultatene fra denne analysedelen totalt sett gir forsterkede indikasjoner på at overskuddsflytting finner sted.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleOverskuddsflytting ved bruk av internprismanipulasjon blant flernasjonale selskaper i Norge - En empirisk analyse på norske datanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record