Show simple item record

dc.contributor.authorBradner, Per Christian
dc.contributor.authorÅsheim, Thomas Øverli
dc.date.accessioned2015-09-16T11:41:19Z
dc.date.available2015-09-16T11:41:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300232
dc.description.abstractDenne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering av Orkla ASA. Oppgaven er i sin helhet basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Utredningen begynner med en presentasjon av selskapet og bransjen før det redegjøres for valg av verdsettelsesmetode. Det utføres så en strategisk analyse for å vurdere Orklas strategiske posisjon. Analysen avdekker at selskapets største fordeler fremkommer ved etablerte og sterke merkevarenavn og en god finansiell stilling som muliggjør handlingsrom i utførelse av strategien om å bli et rendyrket merkevareselskap. De største ulempene fremkommer ved svak vekst, økt konkurranse fra handelens egne merkevarer og en sårbarhet overfor substitutter. Videre omgrupperes og normaliseres Orklas og bransjens finansregnskap for en investororientert verdsettelse. Basert på historiske avkastningskrav utføres det så en regnskapsanalyse. Denne avdekker at Orkla har en mindre strategisk fordel som dekomponeres i en positiv driftsfordel og en negativ finansieringsfordel. Driftsfordelen fremkommer ved en høy bransjefordel mens finansieringsulempen skyldes svak avkastning fra tilknyttede selskaper. Innsikt fra den strategiske analysen og regnskapsanalysen benyttes for å utarbeide et fremtidsregnskap for perioden 2015 – 2020. Videre estimeres det fremtidskrav for den samme perioden. Basert på fremtidsregnskapet og fremtidskrav utføres det en fundamental verdsettelse av Orkla. Det utføres også en egen verdsettelse av driftsfremmede tilknyttede selskaper, hvor spesielt Jotun har en verdi høyere enn den bokførte. Verdsettelsen gir et estimat på 57,48 kroner per aksje per 15.4.15. Analyser av usikkerhet viser at estimatet er meget følsomt for endringer i variabler, spesielt driftsmargin og omløpet til netto driftseiendeler. Deretter utføres det en komparativ verdsettelse ved multiplikatormodeller. Multippelen EV/EBITA underbygger verdiestimatet med et estimat på 60,48 kroner, mens P/E-multippelen gir et vesentlig lavere estimat, mulig grunnet iboende svakheter. Per 15.4.15 er Orklas børskurs på 64,95. Basert på et intervall på + 15% konkluderer vi med at investorer bør holde på sin posisjon, men er meget nært en salgsanbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleOrkla ASA - Strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record