Show simple item record

dc.contributor.authorBlindheim, Thor
dc.contributor.authorRyland, Ingrid
dc.date.accessioned2015-09-17T08:52:11Z
dc.date.available2015-09-17T08:52:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300440
dc.descriptionEt ledd i FOCUS-prosjektetnb_NO
dc.description.abstractEn økende trend av standardisering av arbeidsprosesser har ført til et behov for å skape oversikt over utfordringer som kan hjelpe ledere å styre endringsprosessen ved slike initiativ bedre. Ved å studere eksisterende forskningslitteratur identifiserer vi i denne studien utfordringer først på et generelt nivå og så ved å se på en spesifikk bransje. Vi drøfter avslutningsvis konkrete implikasjoner for endringsledelse ved standardisering av arbeidsprosesser. I første del av studien identifiserer vi sentrale utfordringer ved standardisering av arbeidsprosesser. Å utvikle standarder ser ut til å være en krevende prosess. Fremtredende utfordringer er valg og dokumentering av beste praksis, beslutningen om grad av fleksibilitet innenfor en standard, i hvilken grad ansatte skal involveres, samt bruken av ekspertkunnskap. Ekskludering eller liten grad av involvering av ansatte i utviklingen kan få ytterligere konsekvenser ved implementering av standardene. Samtidig kan mellomlederes meningsdannelse og overføring av kunnskap være krevende i denne fasen, mens organisatorisk dekobling kan være til hinder for etterlevelse av standarder. For å gi best mulige implikasjoner for endringsledelse presenterer studiens andre del spesielle utfordringer for olje- og gassbransjen. Med utgangspunkt i Statoils kontekst avdekkes det hvilke av de sentrale utfordringene som er spesielt fremtredende i bransjen. Statoil er særlig interessant fordi de i tillegg til å være en sentral aktør i bransjen, har gjennomført flere standardiseringsrelaterte endringsprosesser, samt at de i skrivende stund er aktuell med et nytt endringsprosjekt som tar sikte på å standardisere arbeidsprosesser. Utfordringene Statoil og andre aktører i bransjen må være oppmerksom på er tap av autonomi, involvering av ansatte, fleksibilitet innenfor en standard og parallell nedbemanning. Kartlegging av utfordringer har tydeliggjort standardisering av arbeidsprosesser som en kompleks strategi for å effektivisere og skape forutsigbarhet i organisasjoner. Med bakgrunn i disse utfordringene blir implikasjoner for endringsledelse ved standardisering av arbeidsprosesser i bransjen presentert i siste del av oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleUtfordringer ved standardisering av arbeidsprosesser i organisasjoner : en litteraturstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record