Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Jannicke Bø
dc.contributor.authorRian, Karin Urdal
dc.date.accessioned2015-09-17T08:54:49Z
dc.date.available2015-09-17T08:54:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300442
dc.description.abstractHovedform alet med utredningen er a analysere forskjeller i patentrente mellom ulike patentkategorier for a avdekke om produktpatenter er bedre egnet til a gi incentiv til innovasjon enn prosesspatenter. Utredningen knyttes opp til TRIPS- avtalen fra 1994, hvilket medf rte obligatorisk innf ring av produktpatenter i alle WTOs medlemdsland. Markedsdata for de ulike virkesto ene i analysen har blitt levert av Apotekforeningen. Vi har selv samlet inn informasjon om tilh rende patenter fra o entlig tilgjengelige databaser. Datasettet inneholder patentinformasjon og markedsdata for 83 virkesto i l pet av perioden januar 2003 til desember 2013. P a bakgrunn av funn i deskriptive og empiriske analyser konkluderer studien med at produktpatenter medf rer sterkere patentbeskyttelse enn prosesspatenter. Den empiriske analysen nner at virkesto med prosesspatent f ar generisk konkurranse 14 til 16 m aneder tidligere enn virkesto med produktpatent. Analysene avdekker ikke vesentlig forskjell i intensiteten til generisk konkurranse blant patentkategoriene, verken p a kort eller lang sikt. Studien nner heller ikke signi kant bevis for at sterkere patentbeskyttelse i form av produktpatent resulterer i h yere patentrente og dermed kt incentiv til innovasjon. Enkelte funn kan imidlertid indikere at virkesto med produktpatent har h yere patentrente etter patentutl p enn virkesto med prosesspatent, men e ekten lar seg ikke teste empirisk. Inb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleProduktpatenter og incentiv til innovasjon : en empirisk studie av det norske legemiddelmarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record