Show simple item record

dc.contributor.authorStendal, Lodve Hinnaland
dc.contributor.authorNordgarden, Tor Øyvind
dc.date.accessioned2015-09-17T09:20:49Z
dc.date.available2015-09-17T09:20:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300468
dc.description.abstractMange forbinder innføringen av International Financial Reporting Standards (IFRS) med mer utstrakt bruk av virkelig verdimåling. Men hvor vanlig er det egentlig i praksis? Vi studerer valget mellom virkelig verdi og historisk kost for ikke-finansielle eiendeler som regnskapsføres etter International Accounting Standards (IAS) 16 Eiendom, anlegg og utstyr, IAS 38 Immaterielle eiendeler og IAS 40 Investeringseiendom. Logistisk regresjonsanalyse er brukt for å finne systematiske forskjeller mellom brukere og ikke-brukere av virkelig verdi. Utvalget består av alle selskaper som rapporterer etter IFRS på børsen i London og Oslo, og et utvalg av selskaper som rapporterer etter IFRS på børsen i Paris. Til sammen er utvalget på 1 396 selskaper. Vi finner at bruken av virkelig verdi er begrenset. Den observerte bruken er 5 % for eiendom, anlegg og utstyr og 65 % for investeringseiendom. Det er ingen av selskapene i utvalget som bruker virkelig verdi for immaterielle eiendeler. Resultatene er forventet sett i lys av at ikke-finansielle eiendeler ofte brukes synergistisk med andre eiendeler i selskapet og derfor er mer kostbare å frigjøre for salg. I tillegg har ikke-finansielle eiendeler sjeldent et aktivt annenhåndsmarked. Større bruk av virkelig verdi for investeringseiendom kan forklares med at denne form for eiendeler har mer effisiente markeder og i mindre grad gir synergier gjennom drift. Funnene indikerer at historisk kost er det foretrukne måleattributtet for driftsrelaterte eiendeler. Regresjonsanalysen viser at selskaper som er mer avhengige av gjeldsfinansiering oftere bruker virkelig verdi. Lånebetingelser kan gi disse selskapene insentiv til å bruke virkelig verdimåling fordi det generelt fører til høyere bokført egenkapital. Bruken av virkelig verdi for eiendom, anlegg og utstyr er større i London enn i Oslo og Paris. Dette kan forklares med at Storbritannia tilhører den anglosaksiske regnskapstradisjonen. Før overgangen til IFRS var virkelig verdi i bruk i Storbritannia for alle eiendelsgruppene som undersøkes i denne utredningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfair valuenb_NO
dc.subjecthistorical costnb_NO
dc.subjectnon-financial assetsnb_NO
dc.subjectaccounting choicesnb_NO
dc.titleVirkelig verdimåling for ikke-finansielle eiendeler i IFRS : en empirisk analyse av regnskapspraksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record