Show simple item record

dc.contributor.authorGraven, Linn Heidi
dc.contributor.authorLarsen, Marianne
dc.date.accessioned2015-09-17T10:14:51Z
dc.date.available2015-09-17T10:14:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300491
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en ex post analyse av fusjonen mellom Sats og Elixia. Denne fusjonen ble godkjent på strukturelt vilkår om at 11 treningssentre skulle selges ut. Utredningen forsøker å gi en indikasjon på om det strukturelle vilkåret benyttet i saken hadde ønsket effekt. Dette gjør vi ved å se på grunnlaget for at vilkåret ble godkjent, valg av oppkjøpere, og om fusjonen har medført høyere priser og endringer i konsumentvelferd. Vi tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjennomført på ett solgt Sats- og ett solgt Elixia-senter, samt det Sats- eller Elixia-senteret innen samme kjede som ligger nærmest lokalisert hvert av disse solgte sentrene. Våre funn indikerer at prisene på treningssenterabonnement har steget i fullsortimentsegmentet. Vi finner at prisøkningen ikke kan forsvares av kundenes verdsettelse av å kunne trene på flere treningssentre. Mangel på tilstrekkelig mengde data gjør at det ikke kan konkluderes hvorvidt prisøkningen er et resultat av fusjonen, eller om det skyldes en trend i markedet. Sats har redusert sitt tilbud av typer abonnement i etterkant av fusjonen med Elixia. Vi finner at dette ikke ser ut til å skyldes etterspørselsforhold. I utformingen av strukturelt vilkår har Konkurransetilsynet ikke sett på diversjon innad i kjedene til de sentrene som skulle selges ut. Risikoen ved dette er at tilsynet får mangelfull informasjon om andelen kunder som kan forlate de solgte sentrene. Vi finner at diversjon innad i egen kjede (fra Sats til Sats og fra Elixia til Elixia) er høy, men at kun en liten andel av respondentene har byttet tilbake til Sats eller Elixia som følge av vilkåret. Manglende informasjon om diversjon innad i kjedene ser derfor ikke ut til å ha utgjort et problem for utformingen av det strukturelle vilkåret benyttet i denne saken. Vi finner ingen indikasjoner på feil valg av kjøpere til sentrene i undersøkelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEx post analyse av fusjonen mellom Sats og Elixianb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record