Show simple item record

dc.contributor.authorFinnevolden, Marte Nøkleby
dc.contributor.authorGulbrandsen, Tiril Amalie H.
dc.date.accessioned2015-09-17T10:49:36Z
dc.date.available2015-09-17T10:49:36Z
dc.date.issued2015-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300524
dc.description.abstractI lys av den fallende produktivitetsveksten i Norge og en pågående debatt rundt formuesskatten, ønsker vi med denne masterutredningen å bidra med en empirisk analyse over formuesskattens innvirkninger på vekstbedrifter og entreprenørskap. Gjennom deskriptiv og empirisk analyse av Dagens Næringslivs (DN) gasellebedrifter i 2012 undersøker vi i hvilken grad formuesskatten skaper økonomiske utfordringer for vekstselskapene. I vår søken etter svar finner vi at kun 15 % av gasellebedriftene utløser formuesskatt på privat hånd for sine respektive aksjonærer. Sett opp mot deres private formuer utgjør formuesskatt fra bedrift en brøkdel av aksjonærenes totale formuesskatt, noe som tilsier at majoriteten av formuesskatten utløses fra andre kilder enn eierskap i gasellebedriftene. På bedriftsnivå finner vi at formuesskatten utgjør en marginal andel av skattetrykket i selskapet, og som andel av utbytte utgjør den under 2 %. Dette underbygger at utbytte tas ut med andre formål enn å betjene formuesskatten. Gjennom regresjonsanalyser og nøkkeltallanalyser utforsker vi påstandene om formuesskatten tapper bedrifter for kapital, om den medfører likviditetsutfordringer for selskapene, og om den utgjør større utfordringer for enkelte type selskaper. Analysen avdekker at de tre selskapene der formuesskatten har potensiale til å tappe selskapet for egenkapital har gode nøkkeltall, og at formuesskatten ikke byr på likviditetsutfordringer som følge av formuesskatten. En finansiell analyse viser at selskapene som utløser en høy formuesskatt er mer solide og mer likvide enn selskapene som utløser lav eller ingen formuesskatt. Regresjonsanalyser ga derimot ingen statistisk signifikans på at det er noen forskjell mellom selskapene som utløser høy og lav formuesskatt blant gasellene i 2012. Vår analyse, basert på 1 835 gasellebedrifter, viser dermed at det ikke er grunnlag for å hevde at formuesskatt blant aksjonærene medfører økonomiske utfordringer for vekstbedrifter som følge av at formuesskatten må betjenes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEn analyse av formuesskattens innvirkning på vekstselskaper : en empirisk studie av norske gasellebedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record