Show simple item record

dc.contributor.authorStakkestad, Ida Cecilie
dc.date.accessioned2015-09-21T12:14:03Z
dc.date.available2015-09-21T12:14:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300890
dc.description.abstractEn bransjeavtale mellom de ulike aktørene i et bokmarked kan blant annet inneholde bestemmelser om fastpris på bøker for videresalg fra bokhandel til kunde. Et resultat av slike avtaler kan være å regulere og dempe konkurransen mellom de ulike leddene innad i bransjen. Bransjeavtaler kan likevel tillates dersom det er andre politiske hensyn som veier tungt, eksempelvis kulturpolitiske hensyn. De samme hensynene kan ivaretas gjennom en boklov. I utredningen betrakter jeg boken både som et varig gode og et kulturgode. Som vi skal se, er det utfordringer knyttet til tilbud av slike goder. Denne utredningen utforsker teorier om varige goder og monopolister som tilbyr slike goder. Jeg konkluderer med at et varig gode-monopol kan miste sin opprinnelige markedsmakt. Monopolisten vil ha et incentiv til å utøve intertemporal prisdiskriminering for på den måten prøve å innhente en større andel av konsumentoverskuddet. Videre drøfter jeg konsumentenes strategiske tilpasning. Her finner jeg at med mindre monopolisten troverdig kan binde seg til å følge en gitt intertemporal prisstrategi, vil konsumentene bidra til å undergrave monopolistens opprinnelige makt. Jeg avslutter utredningen med en drøfting av velferdseffekter ved faste priser i bokmarkedet og forlagenes bruk av bransjeavtaler i sin intertemporale prisstrategi. En bokbransjeavtale kan nettopp være den troverdige bindingen som et forlag trenger for å bevare hele eller deler av sin opprinnelige markedsmakt. Dette kan tale for at slike avtaler i utgangspunktet ikke bør tillates, men at kulturpolitiske hensyn kan veie tyngre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.subjectbokbransjennb_NO
dc.titleIn the twinkling of an eye : Hvordan kan forlag troverdig binde seg?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record