Show simple item record

dc.contributor.authorÅlsberg, Lisa Marie Hillestad
dc.contributor.authorFotland, Linn Nordås
dc.date.accessioned2015-09-21T12:59:49Z
dc.date.available2015-09-21T12:59:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300929
dc.description.abstractOppgaven redegjør for innføring av et skattefradrag for kostnader knyttet til arbeid i hjemmet, og om et slikt fradrag er ønskelig å innføre i Norge. Fradraget kan deles inn i «rehabilitering, ombygging og tilbygg» (ROT-fradrag), og «renhold, omsorg og serviceoppdrag» (RUTfradrag). Sverige har i dag en slik ordning. Formålet med innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge vil hovedsakelig være å bekjempe svart arbeid. Oppgaven fokuserer også på effektene ROT- og RUT-fradrag kan ha på andelen egenproduksjon i Norge. Undersøkelser vi har sett på viser at det er stort omfang av svart arbeid i Norge og en utbredt «gjør-det-selv» holdning blant nordmenn, spesielt ved enkelt vedlikeholdsarbeid og renholdstjenester i hjemmet. ROT- og RUT-tjenester vil normalt være av en art som er lite ferdighetskrevende. Dette gjør tjenestene sårbare for vridninger i markedet, som gjør at det ikke er optimalt å skattlegge disse tjenestene hardt. Med bakgrunn i forskjellige undersøkelser finner vi at prisen er hovedårsaken til at arbeid blir gjort svart, eller at man velger å gjøre arbeidet selv. Svart arbeid er et problem da det medfører tapte skatteinntekter til Staten, og gir urettferdige konkurranseforhold for seriøse aktører som taper oppdrag. Svart arbeid stimulerer også fremvekst av annen arbeidslivskriminalitet. Utfra teori vi har sett på vil det være samfunnsøkonomisk effektivt at arbeid blir gjort av profesjonelle i det hvite markedet, istedenfor at husholdningene utfører arbeidet selv. Det er derfor samfunnsøkonomisk ønskelig at både egenproduksjon og svart arbeid blir utført i det hvite markedet. Problemene ovenfor taler for å senke skatten på ROT- og RUT-tjenester, for å oppnå en mer effektiv arbeidsfordeling i samfunnet og en unngå en svart sektor som utkonkurrerer de seriøse aktørene. Derfor kan en innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge være et virkemiddel som vil gi et mer optimalt skattesystem under visse forutsetninger. En innføring av et ROT-fradrag i Norge ble vurdert i 2014, og Finansdepartementet publiserte i desember 2014 en rapport kalt ”Skattefradrag for håndverkertjenester i private hjem (ROTfradrag)”, som tar for seg effekter ved innføring av et ROT-fradrag i Norge. Departementet konkluderte med at et slikt skattefradrag i Norge vil gi et provenytap på 8 mrd. kr., og at det derfor ikke vil være lønnsomt å innføre et slik fradrag i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleVil innføring av ROT- og RUT-fradrag i Norge gi et mer effektivt skattesystem?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record