Show simple item record

dc.contributor.authorDale, Jonathan Krane
dc.contributor.authorLangli, Thomas Blomberg
dc.date.accessioned2015-09-22T08:11:30Z
dc.date.available2015-09-22T08:11:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301020
dc.description.abstractKraftbransjen står ovenfor år med økte investeringsbehov. Store utbedringer trengs i strømnettet og kapasiteten må økes for å møte en økende etterspørsel. Det vil mer enn noen gang være viktig med riktig fokus på hva som driver lønnsomheten. Målet med utredningen har vært å finne faktorer som driver lønnsomheten for de store kraftkonsernene i Norge. Studieobjektet i analysen har vært de ni største kraftkonsernene i landet. Kravet for å være med i undersøkelsen er at konsernet må være vertikalt integrert, og driver med kraftproduksjon og nettvirksomhet i en viss størrelse. Undersøkelsesperioden er tiårsperioden fra 2004 til 2013. Innledningsvis i utredningen presenterer vi etablerte teorier og empiri som danner et bilde av mulige drivere til lønnsomhet. Vi fortsetter med en beskrivelse av bransjen og hvordan lønnsomheten har vært for de ni konsernene. Basert på teori, empiri og lønnsomhetsanalysen stiller vi hypoteser om at strømpris, produksjonsnivå og fokus utenfor kjernevirksomhet driver lønnsomhet. I den empiriske dataanalysen benytter vi deskriptiv statistikk, korrelasjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse. Hovedfunnene våre har vært at høyere fokus utenfor kjernevirksomheten gir lavere lønnsomhet i konsernene. Dette er et resultat som har vist seg robust i vår dataanalyse. Vi har også funnet at årlige endringer i strømprisen driver lønnsomheten. Dataanalysens siste funn er at forskjeller i gjennomsnittlig produksjonsnivå er en sterk driver til lønnsomhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhet i kraftbransjen : hvilke faktorer kan forklare lønnsomheten i store regionale kraftkonsern?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record