Show simple item record

dc.contributor.authorKvalsund, Hanne Holm
dc.contributor.authorSelle, Helge
dc.date.accessioned2015-09-22T08:26:23Z
dc.date.available2015-09-22T08:26:23Z
dc.date.issued2015-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301028
dc.description.abstractUtredningen har som formål å bidra til økt forståelse for norske gasellebedrifters prestasjoner etter gaselleperioden. Vi undersøker i hvilken grad lønnsomhet og vekst har betydning for gasellebedrifters senere prestasjoner, og videre om selskapsalder og -størrelse har betydning for gasellebedrifters suksess. Utredningen baserer seg på et unikt paneldatasett med regnskaps- og foretaksinformasjon fra norske gasellebedrifter og ordinære selskaper med relativt lik forutsetning for å oppnå gasellevekst. Vi tar utgangpunkt i rammeverket til Davidsson et al. (2009), og finner at gasellebedrifter som har høy lønnsomhet og lav vekst etter gaselleperioden har større sannsynlighet for sterke prestasjoner i påfølgende perioder sammenlignet med gasellebedrifter som har lav lønnsomhet og høy vekst. Våre funn viser at mekanismene mellom lønnsomhet og vekst er uavhengige av selskapenes kapitalstruktur og hvorvidt et selskap har oppnådd gasellevekst eller ikke. Våre resultater viser at unge gasellebedrifter har større sannsynlighet for å oppnå suksess sammenlignet med etablerte gasellebedrifter og ordinære selskaper. Videre har selskapsstørrelse liten betydning for gasellebedrifters suksess, mens vi finner det motsatte for ordinære selskaper. Dette tyder på at etablerte teorier bør differensiere mellom vekstselskaper og ordinære selskaper for å forklare hvorfor selskaper presterer som de gjør. Våre funn viser at gasellevekst slår positivt ut for selskaper som kan vise til høy lønnsomhet etter gaselleperioden. Videre finner vi at gasellebedrifter med gjeldsgrad over bransjenormen har større sannsynlighet for å oppnå suksess sammenlignet med andre gasellebedrifter og ordinære selskaper. Resultatene i denne utredningen nyanserer tidligere forskning. Funnene indikerer at vekst i seg selv kan være viktig for kapitaltilgang og finansiering av videre vekst. Samtidig viser funnene at nyetablerte selskaper gjennom rask vekst også kan oppnå lønnsomhet. Til tross for at gasellebedrifter har gjennomgått en fase med betydelig vekst, finner vi at gasellebedrifter har større sannsynlighet for å oppnå sterke prestasjoner og suksess i påfølgende perioder sammenlignet med ordinære selskaper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleEr det en fordel å oppnå gasellevekst? : en sammenlignende studie av gasellebedrifter og ordinære selskapers prestasjoner over tidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record