Show simple item record

dc.contributor.authorRolland, Knut Henrik
dc.date.accessioned2015-09-22T10:08:36Z
dc.date.available2015-09-22T10:08:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301074
dc.description.abstractDenne masterutredningen består av en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av kjemikalietankselskapet Stolt-Nielsen. Målsetningen er å gi et verdiestimat på egenkapitalen som best mulig reflekterer de underliggende verdiene i selskapet. Utredningen tar utgangspunkt i offentlig informasjon. Den strategiske analysen tar for seg både Stolt-Nielsens eksterne omgivelser og interne ressurser for å kunne kartlegge selskapets konkurranseposisjon. I eksternanalysen anvendes først Porters fem krefter for å få innsikt i konkurranseforholdene i kjemikalietankbransjen i dag. Denne komplementeres så av PESTEL-rammeverket for å identifisere viktige drivere i bransjen fremover. Så brukes SVIMA-rammeverket for å avdekke hvorvidt Stolt-Nielsens ressursavvik i forhold til bransjen gir opphav til konkurransefortrinn. Deretter følger regnskapsanalysen, hvor regnskapsdata først omgrupperes og justeres for å legge til rette for investororientert analyse. Så vurderes selskapets risiko i form av en analyse av likviditet og soliditet. Etter dette fastsettes historiske avkastningskrav, hvilket legger til rette for å vurdere selskapets historiske lønnsomhet og strategiske fordel. Innsikten som er opparbeidet gjennom den strategiske regnskapsanalysen legger føringene for utarbeidelsen av fremtidsregnskapet. Deretter fastsettes fremtidige avkastningkrav, som gir en målestokk for rentabiliteten i fremtidsregnskapet. Dette legger til rette for analysen av fremtidig strategisk fordel, som er fundert på den strategiske regnskapsanalysen. Så følger den fundamentale verdsettelsen, hvor det benyttes tre modeller innen både egenkapital- og selskapskapitalmetoden. Dette gir opphav til to verdiestimat, før konvergering av disse gir et endelig fundamentalt verdiestimat på 123,07 kroner per Stolt-Nielsen-aksje. Usikkerheten i dette punktestimatet vurderes. For å rimelighetsvurdere estimatet ytterligere gjøres det en supplerende, komparativ verdsettelse. Denne harmonerer godt med den fundamentale verdsettelsen, men peker dog mot litt høyere verdier. Verdiestimatet fra den fundamentale verdsettelsen på 123,07 kroner er 6,8% lavere enn markedets prising av aksjen per 11.6.2015 på 132 kroner. Denne forskjellen er ikke dramatisk, og som følge av usikkerhet i punktestimatet utstedes en holdanbefaling på bakgrunn av denne utredningen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Stolt - Nielsennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record