Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Daniel
dc.contributor.authorSvarvén, Jessica
dc.contributor.authorNenseter, Kristine
dc.date.accessioned2022-08-19T08:43:58Z
dc.date.available2022-08-19T08:43:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3012646
dc.description.abstractVerden står i en situasjon hvor ulikhetene i samfunnet er store, og klimaendringer skaper store konsekvenser og katastrofer hvert år. Derfor må flere tiltak iverksettes, for å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Ansvaret og løsningen for å sikre en bærekraftig fremtid ligger i stor grad hos virksomhetene. Belønningssystemer er en styringsmekanisme som i mindre grad enn andre styringsmekanismer har blitt studert med hensyn til bærekraft, og som i tillegg har fått mye kritikk gjennom årene. Formålet med studien er derfor å undersøke hvordan belønninger kan brukes for å styre oppmerksomheten mot bærekraft. Basert på tidligere litteratur har vi dermed utarbeidet en forskningsmodell, som illustrerer oppgavens problemstilling. Det er gjennomført en kvalitativ og eksplorerende studie. Datagrunnlaget er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med et utvalg ansatte fra et kraftselskap. Gjennom våre analyser av datagrunnlaget observerte vi flere interessante funn. Blant de viktigste funnene er viktigheten av å implementere bærekraft i hele styringssystemet, for at belønningene skal henge godt sammen med resten av styringen. For å få til dette samspillet, og muliggjøre at ansatte ser sammenhengen mellom egen innsats og belønningene, er regelmessige medarbeidersamtaler gjennom året, et viktig verktøy. Hva som er mest vesentlig innenfor bærekraft, vil også endre seg som følge av dynamiske omgivelser. Derfor er det i tillegg viktig at selskaper vekter de bærekraftige aspektene, som til enhver tid er mest vesentlig. Kulturen fremheves likevel som en viktigere styringsmekanisme enn belønningssystemet, for å styre ansattes oppmerksomhet mot bærekraft. Belønningssystemet kan imidlertid påvirke kulturen ved å påvirke ansattes normer og verdier. Dette gjelder særlig ved bruk av gruppebonus. I tillegg kan den uformelle kulturelle styringen støtte belønningssystemet, slik at belønningene påvirker ansattes adferd og dermed hjelper selskapet med å oppnå sine bærekraftsmål. Vi finner imidlertid at belønningssystemets påvirkning vil avhenge av ansattes motivasjon for bærekraft, hvor det i mindre grad vil oppstå et prinsipal-agentproblem hos ansatte med en indre motivasjon for bærekraft. Det kan dermed diskuteres om ansatte som er indre motivert har behov for et belønningssystem for å styres mot bærekraft. Hovedfunnene vil videre bli diskutert og tolket. Basert på funnene, er sammenhengene og forklaringene illustrert i en revidert forskningsmodell. Oppgaven avsluttes med en presentasjon av de viktigste bidragene til forskningen, i tillegg til forslag på videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.subjectstrategi og ledelseen_US
dc.titleKan belønningssystemet fremme bærekraftige beslutninger? En casestudie av kraftselskapet «Energi»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record