• The future of marginal regions as perceived by those who are expected to shape it 

   Hansen, Jens Christian (Geografi i Bergen, Research report, 2001)
   The paper’s point of departure is the government’s vision of the future of marginal regions, as expressed in its report on regional policy, endorsed by Parliament in June 2001. The political vision is then confronted with ...
  • Oppfatninger om flyttinger i Norge : Jamstillingskomitéens innstilling 1951. 

   Hansen, Jens Christian (Geografi i Bergen, Research report, 2002)
   Notatet er en tekstanalyse av en offentlig utredning fra 1951. Formålet er å avdekke hvilke oppfatninger om flyttinger fra landsbygda som gjorde seg gjeldende blant politikere og forskere. Disse oppfatningene, spesielt ...
  • Ungdoms forhold til sted : er Rjukan et blivende sted? 

   Hansen, Jens Christian (Geografi i Bergen, Research report, 2002)
   Stedsutvikling avhenger ikke bare av politiske og økonomiske aktørers evne til omstilling og nyskaping. Et sted må også opfattes som et blivende sted av så mange av dem som vokser opp der at kritisk sosial og økonomisk ...