Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorBjørlo, Ola Martinius
dc.contributor.authorKyllingstad, Per
dc.date.accessioned2022-08-30T10:36:01Z
dc.date.available2022-08-30T10:36:01Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3014331
dc.description.abstractAvhandlingen stiller seg i rekken av flere studier som ser på prestasjonen til statiske- og selektive sikringsstrategier opp mot Brent råolje ved bruk av månedlige- og kvartalsvise terminkontrakter. Det som skiller seg fra andre studier er formuleringen av ulike sikringsstrategier som baserer seg på en justering av den anerkjente Minimum Variance Hedge Ratio (MVHR) og Naiv Hedge Ratio (Naiv HR). Justeringen er gjort basert på tre ulike prognoser: ( 1) i henhold til analytikernes prediksjoner om fremtidig terminpris, (2) naive prognoser og (3) prognoser for sesongvariasjoner ved bruk av OLS-estimering. I anvendelsen av prognoser har vi også gjennomført treffsikkerhetsanalyser, som vil gi indikasjon på merverdien ved å inkludere disse i sikringsstrategiene. Dette kan potensielt befeste profesjonelle analytikeres evne til å se inn i fremtiden, eller avsløre at mer primitive metoder gir vel så gode estimater. Resultatene vil gi ytterligere innsikt i hvordan en kombinasjon av statiske- og selektive sikringsstrategier presterer, både med hensyn til minimering av prisrisiko og maksimering av nytte hos hver enkelt aktør. Resultatene viser at Naiv HR og MVHR, begge justert for terminprisprediksjoner fra ledende økonomer, strateger og andre eksperter (LCOPOLL) kommer best ut blant våre syv sikringsstrategier med hensyn på nyttemaksimering for månedlige og kvartalsvise terminkontrakter. Videre finner vi at den naive sikringsstrategien er den mest effektive med hensyn til risikominimering for begge terminkontrakter, i tillegg til å gjøre en bedre jobb med nyttemaksimering og risikominimering ved justering for prognoser fra LCOPOLL. Resultatene indikerer en sterk sammenheng mellom treffsikkerhet på prognosene og prestasjonen til de selektive sikringsstrategiene. Selv om valg av sikringsstrategi handler om grad av risikoaversjon hos hver enkelt aktør, er det utført en rangering sikringsstrategiene for månedlige- og kvartalsvise terminkontrakter, både med hensyn til risikominimering og nyttemaksimering. Rangeringen er skissert i kapittel 5.1 og kapittel 5.2. Den videre strukturen for avhandlingen er beskrevet under. Vi begynner med en kort gjennomgang av bakgrunnen og formålet ved oppgaven i kapittel 1. I kapittel 2 legger vi frem relevant teori, før vi kapittel 3 går gjennom datagrunnlaget for oppgaven. I kapittel 4 presenteres datakvalitetsanalyser og beskrivelse av den metodiske fremgangsmåten. Deretter kommer en presentasjon av resultater i kapittel 5 med tilhørende diskusjon i kapittel 6. I kapittel 7 konkluderer vi avhandlingen, gjør kritiske refleksjoner og legger frem forslag til videre forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfinansiell økonomien_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titlePrissikring av Brent råolje med terminkontrakter: En analyse av prognosejusterte sikringsstrategieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record