Show simple item record

dc.contributor.advisorJohanson, Bjørn D.
dc.contributor.authorSætremyr, Bjørn Ivar Bergh
dc.contributor.authorRossland, Kristian Sjøen
dc.date.accessioned2022-09-06T10:25:32Z
dc.date.available2022-09-06T10:25:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015952
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen var å undersøke hvordan boligbyggere går frem for å prise sine boligbyggeprosjekter, og hvorvidt det finnes forskjeller mellom metodene som ulike aktører anvender. For å kunne besvare problemstillingen har vi valgt å benytte oss av Nagle og Müller sin teori om strategisk prising, samt Grytten sine faktorer som kan påvirke prisingen av boliger. Videre har vi også benyttet oss av noen utvalgte prismetoder som er presentert av Fog, der vi også peker på svakheter og implikasjoner av disse metodene. Disse teoriene er blitt supplert med diverse forskningsartikler og annen litteratur. Vi utførte sju dybdeintervjuer med representanter med beslutningsmyndighet fra sju ulike norske boligbyggeselskap.. Intervjuspørsmålene var basert på teorien, og hadde til hensikt å undersøke hvorvidt etablert praksis i bransjen var i enighet eller til kontrast til teorien. Disse spørsmålene ble på forhånd klarert av veileder og NSD. Våre funn finner at prising er en kompleks beslutning som påvirkes av mange faktorer og hensyn, som gjør at praksis sjeldent vil stemme overens med en spesifikk teori, men snarere et kompromiss av flere. Vi fant og at aktørene hadde ulik prioritering når det kom til faktorer som profittmargin, salgshastighet og utenomliggende hensyn som samfunnsnytten, og dette reflekteres i prisingsmetodikken. Samtlige av aktørene setter den endelige prisen basert på en verdibasert prisingsmetode, altså at de priser basert på hva de tror en kunde maksimalt vil være villig til å betale for boligen. Hvordan dette ble gjort i praksis varierte, der majoriteten bruker mulighetsundersøkelser og kostnadskalkyler, mens enkelte aktører benyttet seg av magefølelser. Enkelte aktører tilbyr og tilvalg for å koble kunders behov og betalingsvilje, til en tilsvarende prisøkning. Vi fant at samtlige av aktørene differensierte boligene basert på egenskaper som himmelretning, eleganse i planløsning, etasje og utsikt. Denne differensieringen var i stor grad basert på tommelfingerregler og magefølelse, men flere av aktørene åpner opp for at datamodeller kan bli mer brukt i fremtiden. Imidlertid var enkelte andre aktører mer kritiske til bruk av datamodeller, og begrunner det med at en datamodell vil neppe kunne fange opp alle hensyn som en person med 30 års erfaring i bransjen kunne merket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titlePrising av boliger En studie av prisingsstrategier blant bolig entreprenøreren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record