Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristiansen, Eirik Gaard
dc.contributor.authorFestvåg, Karl Didrik
dc.contributor.authorKyllingstad, Mathias Karvel
dc.date.accessioned2022-09-15T11:00:11Z
dc.date.available2022-09-15T11:00:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018006
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på sammenhengen mellom lønnsordning og motivasjon blant norske tannleger. Med bakgrunn i belønning- og motivasjonsteori undersøkes det hvorvidt variabel lønn og fastlønn innenfor privat sektor bidrar til ulik indre og ytre motivasjon for denne yrkesgruppen. Oppgaven baserer seg på data fra norske tannleger som er samlet inn ved hjelp av spørreundersøkelse. Av totalt 4758 tannleger i Norge har studiet 309 respondenter og består av tannleger fra både offentlig og privat sektor (Statistisk sentralbyrå-1, 2021). Av spørreundersøkelsen fremkommer det at 70% av private tannleger omfattes av en variabel lønnsordning som baseres på egen inntjening. I overkant av 20% av private tannleger omfattes av en fastlønnsordning. I offentlig sektor har derimot samtlige fastlønn, da denne sektoren følger offentlige lønnsbestemmelser. I spørreundersøkelsen blir motivasjonsbegrepene operasjonalisert og målt i form av fem påstander knyttet til henholdsvis indre og ytre motivasjon. Studien viser at det ikke er noen statistisk signifikant forskjell på hverken indre eller ytre motivasjon blant tannleger med henholdsvis fastlønn og provisjonslønn. Resultatet er oppnådd ved å statistisk teste flere hypoteser knyttet til overnevnte forhold. Funnene strider imot rådende empirisk konsensus, og oppgaven belyser både teoretiske aspekter og forhold knyttet til selve tannlegeyrket som kan bidra til å forklare funnene. Studien avdekker også en forbindelse mellom tannlegers turnover og motivasjon. Her viser det seg at tannleger som har byttet jobb de siste fem årene for å bedre lønnsvilkår både er mer ytre motivert og mindre ytre motivert enn tannleger som ikke har byttet jobb. Antall års arbeidserfaring gir derimot ikke en signifikant forskjell i ytre motivasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectøkonomisk styringen_US
dc.titleLønn og motivasjon hos tannleger: En studie av sammenhenger mellom lønnsordning og motivasjon blant norske tannleger.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodenhhmasen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel