Show simple item record

dc.contributor.authorDyb, Leon Emil
dc.contributor.authorSvendsen, Celia Fosse
dc.date.accessioned2015-09-28T08:43:09Z
dc.date.available2015-09-28T08:43:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302137
dc.description.abstractMasterutredningen tar for seg en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av bygg- og anleggsselskapet Masiv Bygg AS. Masiv Bygg er en totalentreprenør som opererer på Nord-Jæren i Rogaland. De omsatte i 2014 for 654 millioner kroner, primært innen næringsbygg. For byggebransjen i Rogaland spås det ingen til moderat negativ vekst de neste årene – en nasjonal trend, som forsterkes grunnet stagnasjon i oljenæringen. Gjennom en strategisk analyse har vi kommet frem til at Masiv Byggs fremste konkurransefortrinn er fleksibilitet og renommé. Etter en investororientert regnskapsanalyse kan vi konstatere at Masiv Bygg skaper merverdi for sine eiere. Justert egenkapitalbeta er beregnet til 0,65, som gir selskapet netto driftsbeta lik 1,62. Egenkapitalrentabiliteten har variert mellom hele 20,4 % og 50,2 % i fem av de siste seks årene, tross lave driftsmarginer. Spesielt skal det merkes at selskapet har lyktes godt med sin produktivitetsrettede strategi, og har svært god utnyttelsesgrad av driftskapitalen, som i stor grad påvirker utformingen av det prognostiserte fremtidsregnskapet. Tross markedsprognoser forventer vi en moderat økende driftsinntektsvekst frem til 2018 som følge av god drift, bedre posisjon i et avtagende boligmarked og mean reversion. I verdsettelsen har vi benyttet egenkapital-, sysselsatt kapital- og netto driftskapitalmetodene, som gir verdiestimater på henholdsvis 143, 164 og 120 millioner kroner. De tre estimatene konvergeres i en trinnvis modell som benytter markedsverdibaserte kapitalvekter og -krav. Markedsverdivektene reduserer i vårt tilfelle kapitalkravene, og øker dermed det endelige verdiestimatet. Sensitivitetsanalysen viser at verdiestimatet er mest følsomt overfor regnskapsdriveren netto driftsmargin, ettersom høy omløpshastighet på kapital forsterker en eventuell endring. Per 31.05.15, justert for empirisk konkursrisiko, er salgsverdien av Masiv Bygg regnet til 174,3 millioner kroner. Komparative verdsettelsesmetoder antyder at vi har undervurdert selskapet, dog viser framtidsutsiktene for byggebransjen, spesielt i Rogaland, at markedet er i stagnasjon, og vi velger derfor å beholde det opprinnelige verdiestimatet.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleVerdsettelse av Masiv Bygg AS : regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av totalentreprenøren Masiv Bygg ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record